Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets studietur til Edinburgh

D. 15.-18. april i år tager det nye Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg på studietur. Turen går til Edinburgh, hvor der skal søges inspiration til det fremtidige arbejde i udvalget.

Udvalgets forberedelse til studieturen

"'The Edinburgh Guarantee’ – skotsk uddannelsespolitik og overgange mellem grundskole og de videre veje"

oplæg ved Christian Ydesen.

Til forberedelse af udvalgets studietur holder lektor Christian Ydesen, Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning, Aalborg Universitet, således oplæg om blandt andet følgende emner:
- forskelle og ligheder mellem skotsk og dansk uddannelsespolitik
- betydningen af test, prøver og eksaminer for overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Der vil i oplægget blive knyttet an til 'The Edinburgh Guarantee', der er inspirationskilde for - og aktuelt omsættes til lokale forhold i - nabokommunen Midlothian. Den ansvarlige projektleder er ansat i Edinburgh handelskammer, og har stået for at lave de fleste konkrete aftaler i udvalgets faglige program.

Se PowerPoint præsentation fra Christian Ydesens oplæg her

 

Udvalget refleksioner efter oplægget:

Hovedpointerne i oplægget var at Skotland har sat en ny kurs på uddannelsesområdet med:

- politisk 3-18 års strategi med klare mål for at få flere unge i uddannelse og efterfølgende i job
- fokus på at give lige muligheder for at dygtiggøre sig på trods af sociale skel
- klar ansvarsdeling ml nationalt, lokalt og skoleniveau
- rød tråd fra top til bund med sammenhæng ml mål og praksis
- en garanti for at alle får en mulighed for uddannelse, læreplads eller job -> en positiv destination for alle.

AUU afsøger på studieturen sammenhængen mellem teori og praksis ved at besøge og tale med projektledere fra “Garantien”, en virksomhed tilknyttet garantien (Apex Hotels), ledere fra den kommunale forvaltning i Midlothian Counsil og ledere og vejledere på en erhvervskole (Newbattle High School).

Programmet for turen

Søndag d. 15. april 2018
11:30 Afgang Jobcenter Hjørring
18:00 Ankomst hotel og indcheckning: Grassmarket Hotel 

18:30 – 19:45 Aftensmad Maison Bleue 
20:00 – 21:30 Guidet rundtur i Edinburgh: Haunted Vaults & Greyfriars Kirkyard 
21:00 – 24:00 Fagligt program: Forberedelse til studieturens program 

Mandag d. 16. april 2018

09:00 – 10:30 Developing the Young Workforce and The Guarantee Introduction 
10:30 – 12:00 The Employer Perspective 
12:00 – 13:00 Frokost The Queens Arms 
13:00 – 15:30 DYW Solutions: Informed, Inspired, Hired 
15:30 – 16:00 Afrunding 
16:00 – 18:00 Edinburgh Castle 
19:00 – 20:30 Aftensmad Grain Store 
21:00 – 24:00 Fagligt program: Web-dagbog. Opsamling på dagens program 

Tirsdag d. 17. april 2018
08:25 – 08:35 Arthur’s Seat
09:00 – 10:00 Lifelong Learning and Employability (LLE) Introduction Annette Lang, LLE Manager
10:00 – 11:00 Activity Agreements/16+ Positive Destinations
11:00 – 12:00 Schools of Excellence
12:00 – 13:00 Black Bull
13:20 – 14:30 DYW and Positive Destinations work in Schools
15:10 – 16:00 Close: Q&A and Consolidation of Learning.
18:00 Taste of Scotland
22:00 – 24:00 Fagligt program: Web-dagbog. Opsamling på dagens program

Onsdag d. 18. april 2018
09:15 – 10:15 Fagligt program: Grassmarket Community
10:45 – 14:00 Fagligt program: Udvalgsmøde / udvalgets Web-dagbog
14:30 Afgang til lufthavn
23:35 Ankomst Jobcenter Hjørring

Detaljeret program for studieturen til Edinburgh kan læses her

Dag 1 - Guidet rundtur i Edinburgh: Haunted Vaults & Greyfriars Kirkyard

Guidet rundtur i Edinburgh: Haunted Vaults & Greyfriars Kirkyard

af Leif Johannes Jensen, Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør
"Umiddelbart efter ankomsten startede udvalget søndag aften med en byvandring i den gamle bydel, hvor man fik et godt indtryk af byens blodige fortid - med store skel mellem rig og fattig og vanskelige livsvilkår for de socialt udsatte. 
Det sidste er stadig aktuelt med hjemløse borgere, som sover i indgangspartiet til Bank of Scotland."

Dag 2 - Developing the Young Workforce

Developing the Young Workforce and The Guarantee Introduction

oplæg ved Michelle Fenwick, DYW Programme Manager

- Who and what is Developing the Young Workforce 
- Why we do what we do
- How we deliver the strategy and why Employer Leadership is vital
- The Guarantee – Building on good practice of The Edinburgh Guarantee

Hvordan er vi lykkedes med at få involveret mere end 500 garanti-virksomheder?

Vi spørger virksomhederne hvad de ønsker at få ud af deres engagement i “garantien” - og hvilken værdi de kan bidrage med. 

Og så startede vi med at finde nogle nøglepersoner - dedikerede virksomhedsledere - til at sætte retning på projektet og få det godt fra start.

Modellen er opgør med at kommunen alene skal tage ansvaret for fremtidens arbejdskraft - her har virksomheder selv taget ansvaret.

Den offentligt styrede projektorganisation faciliterer udviklingsprocessen og står for den tekniske drift.

Se Powerpoint præsentation fra Michelle Fenwicks oplæg her

Dag 2 - The Employer Perspective

The Employer Perspective

oplæg ved Robert Allan, HR Direvtor, Apex Hotels

- Why are we involved?
- The importance of school partnerships
- How do our programme(s) work?
- What are the results for us? Robert Allan HR Director, Apex Hotels

Drivkraften for os har været spørgsmålet:

Hvordan sikrer vi os tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft i de kommende år?

Vi gik ind i det for at

 • Skabe en kulturforandring og højne vores branches anseelse
 • for at udvikle vores værtsskab og kundeservice
 • rekruttere fremtidens medarbejdere som ønsker det som en karrierrevej
 • Skabe bedre ledere 

Vi skal selv levere et opgavebaseret uddannelsesprogram - en mesterlære - der matcher vores behov.

Vi startede med at finde 4 dedikerede virksomheder som kunne drive projektet, og siden er det bare vokset. Pt er vi 14 virksomheder, som driver vores mesterlære i hotelbranchen, og der er stadig flere der vil være med.

Vi har skabt en bevægelse - for at løse vores eget rekrutteringsbehov, og for at give de unge selvtillid og give noget tilbage til samfundet.

Ikke alle unge er klar til at vælge for livet, når de er 17, og derfor skal arbejdsgiveren give dig en mulighed for fuldfylde dit potentiale, når du er klar.

Roberts Allan taler ud fra egen erfaring, da han blev rekrutteret som 17-årig til Hotelbranchen, og som 25-årig startede på universitetet for læse Human Ressource, og gjorde efterfølgende ledelsesmæssig karriere i hotelbranchen.

Se Powerpoint præsentation fra Robert Allens oplæg her

Dag 2 - Developing the Ypung Workforce Solutions: Informed, Inspired, Hired

Developing the Young Workforce Solutions: Informed, Inspired, Hired

oplæg ved Leanne Banks, DYW Industry & Education Partnership og Manager Michelle Fenwick, DYW Programme Manager

- Industry and Education Partnerships
- Marketplace Demonstration
- Employer Workshops, Jobs Roadshow, E-Learning
- The Guarantee Service Offer and Website
- Data: How we use data we collect to strategically plan

Partnerskabspyramiden for samarbejdet mellem skoler og virksomheder giver mulighed for

 • skræddersyede og fleksible 1-1 individuelle partnerskaber mellem skole og virksomhed
 • Samarbejdende partnerskaber med små grupper af virksomheder, som samarbejder med skolerne om et branchespecifikt tema
 • mikro partnerskaber hvor alle virksomheder og skoler kan samarbejde om enkeltoplæg, virksomhedsbesøg mv via en webportal “Markedspladsen”

Se partnerskabspyramiden her

Partnerskaberne startede med fokusgrupper som kunne udpege de relevante temaer, som kunne danne grundlag for konkrete samarbejder.

Det har givet en meget stor tilslutning blandt virksomhederne.

570 virksomhedsledere er feks tilmeldt som mulige oplægspersoner til Newbattle Highschool i Midlothian Counsil - og kan kontaktes via web-portalen. Projektsekretariatet formidler den endelige aftale.

Et jobopslag eller en læreplads fra en virksomhed bliver gjort tilgængelig for 6000 unge mennesker, som bruger web-portalen.

Modellen drives af arbejdende ambassadører i virksomhederne - som både arbejder for virksomhedens egen fremtidige rekruttering og for det gode formål (giving something back to society - CSR).

Læs mere om Education and Industry Partnership Model her

Dag 3 - Midlothian Lifelong Learning and Employability Introduction

Learning and Employability (LLE) Introduction Annette Lang, LLE Manager, Activity Agreements/16+ Positive Destinations and Schools of Excellence 

oplæg ved Lesley Cairns, DYW Programme Lead, Midlothian Council

 

I udgangspunktet var Midlothian nr. 30 ud af 32 “Developing the Young Workforce”-kommuner. Pt. ligger Midlothian som nr. 7.95% af de unge (op til 19 år) har en positiv destination - i form af enten uddannelse, læreplads eller job.

Indsatsen er prioriteret på trods af besparelser på øvrige områder.

Der er et stort engagement fra frivillige organisationer - 3. Sektor.

Arbejdet tager udgangspunkt i Wood-rapportens 39 anbefalinger, og der er lavet en detaljeret aktion-plan med udmøntning og opfølgning på alle 39 anbefalinger.

Samme styringsmodel anvendes i alle kommuner, hvilket understøtter læring på tværs.

Den fælles model giver et stærkt datagrundlag og gode opfølgningsmuligheder.

Forvaltningen foretager ugentlig opfølgning på alle unge under 19 i ft om de er igang med job eller uddannelse - ellers sker der fysisk kontakt og opfølgning direkte på adressen.

Dag 3 - Developing the Young Workforce and Positive Destinations work in Schools

Developing the Young Workforce and Positive Destinations work in Schools 

oplæg ved Jim Fair, Deputy Head & School Lead DYW, Newbattle High School

 

70 % af skolens elevgrundlag lever på et eksistensgrundlag (understøttelse eller working poor).

Husholdningerne har ikke råd til at de unge læser videre, fordi familierne har brug for at de unge tjener en løn når de forlader skolen - i en alder af 16 år.

Det er en udfordring at flytte kvalificerede elever mod videre uddannelse, når familierne ikke har råd til det.

50-60% af de unge forlader skolen og uddannelsessystemet som 16-årige.

Regeringen i Skotland har givet skolerne et medansvar for at bygge bro mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Skolerne skal ikke kun tænke i faglige kvalifikationer men i det hele menneske - mhp at opbygge færdigheder i forhold til arbejdsmarkedsparathed (=employability).

Skolerne har fået til til opgave at mindske uligheden.

 

Dag 4 - Grassmarket Community Project

Grassmarket Community Project 

oplæg ved Jonny Kinross, Chief Executive, Grassmarket Community Project

Jonny Kinross fortalte om sin erfaring med socialt arbejde - både som social iværksætter, leder af Grassmarket Community Centre og som bestyrelsesmedlem i diverse bestyrelser for frivilligt social arbejde og socioøkonomiske virksomheder.

Historisk set har centret sit afsæt i suppekøkkener drevet af frivillige helt tilbage fra 1890.

70% af finansieringen for Grassmarket centre kommer fra kommercielle aktiviteter og centret samarbejder med et stort netværk af virksomheder, som deler de samme værdier i ft at hjælpe borgere der er længt fra arbejdsmarkedet.

70% af brugerne bliver henvist fra sociale myndigheder, politi, retsvæsen mv.

25% af brugerne er hjemløse.

Centret arbejder med hjemløshed, arbejdsløshed og sociale problemer iøvrigt.

For 12 år siden var det helt forfalden bygning.

Donationer fra regeringen, velgørenhedsorganisationer, forfatteren J.K. Rawlings mfl gjorde det muligt at opbygge det nye center.

Det er et samlet socialt tilbud til hjemløse i ft misbrug, sociale problemer og arbejdsløshed.

Centret driver en vifte af aktiviteter som giver brugerne “meningsfulde muligheder” for at opbygge færdigheder, som gør det muligt at blive en del af samfundet og opnå “employability”.

 • Kvalitetsmøbler produceret ud af gamle kirkemøbler
 • Café, Catering & Event
  • 120.000 besøgende via aftaler med internationale rejsebureauer
  • 25-30 brugere spiser gratis frokost som led i deres aktivitet
  • 60-70 hjemløse spiser i suppekøkkenet
 • Dyreklinik - gratis for hjemløse
 • Frisør - gratis for hjemløse
 • “Tøjbank” - udlån af tøj til brugere der skal til jobsamtale mv.
 • Gaveartikler i Tartan - tørklæder, tøjhunde mv.
 • Åbne aktivitetstilbud: køkkenhave, PC-kurser mv.

Johnny Kinross præsenterede sammen med nogle af sine meget engagerede medarbejdere et veldrevet socialt tilbud til de mest udsatte borgere.

Danish Councillors visit Midlothian

Danish Councillors visit Midlothian 

A group of Danish Councillors visited Midlothian this week to hear how local pupils are supported in their transition from school to further education or employment.   

Seven members of the Committee for Labour Market and Education from Council of Hjorring municipality spent Tuesday morning (17 April) at Midlothian Council’s Fairfield House before visiting Newbattle High School in the afternoon.

Commitee on a study tour

The group from Hjorring, a town in the northern part of Denmark, found out more about how Midlothian Council, schools and other partners work together to help pupils make the move from the classroom to further education or into the workplace.

Their visit to Newbattle High School in the afternoon offered the group an opportunity to learn about Activity Agreements, agreed plans which help young people prepare for employment, training, education and/or volunteering. 

Trip facilitated by DYW regional group

The trip was facilitated by the Edinburgh, Midlothian and East Lothian Developing the Young Workforce (DYW) regional group with the committee spending the day before (16 April) hearing about the work of the regional group, particularly The Guarantee, at the Edinburgh Chamber of Commerce.   

Thomas Klimek, Chairman of the Committee for Labour Market and Education, Council of Hjorring municipality, said:

“It has been very valuable for the Committee for Labour Market and Education of the Municipality of Hjoerring to have a look at the great efforts that Midlothian Council has achieved by focusing on the strengths of every young individual.

“We will return to Denmark and Hjoerring carrying with us a lot of inspiration and knowledge about how we can facilitate positive destinations for our young people back home - a new way of thinking, youth, labour and education.”

Mary Smith, Director of Education, Communities and Economy at Midlothian Council, said:

“We were delighted to host the committee from Hjorring this week.  Improving pupil transitions so they go onto a sustained positive destination remains a big priority for the Council.  We have been able to make great improvements in recent years in this area so the group’s visit was a great opportunity to exchange learning with international peers. 

“It was also fascinating to get a bit of insight into how other countries shape their services to support young people reach their full potential.” 

Michelle Fenwick, Developing the Young Workforce Programme Manager, Edinburgh, Midlothian & East Lothian Regional Group, said:

“The Council of Hjørring Municipality were very keen to understand the critical success factors of engaging industry in a youth employment vision and Developing the Young Workforce have worked closely with Midlothian Council on improving industry engagement with education. 

"This combined with the local activities of the Life Long Learning and Employability team and the Guarantee were the focus for the study tour and over the two day visit we were able to see similarities in policies and service provision, exchanging learning to support added value in our local areas.”

The Guarantee

The Guarantee works together with local businesses to offer young people in Edinburgh, Midlothian and East Lothian the choice of a job, Modern Apprenticeship, training or further education.

For more information about The Guarantee and the work of the DYW Edinburgh, Midlothian and East Lothian group visit www.edinburghchamber.co.uk/dyw 

Læs artiklen på Midlothian kommunes hjemmeside her