Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

  • Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

  • Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel

  • Aktivering og revalidering

  • Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension

  • Integration af flygtninge og indvandrere

  • Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret


Udvalgets møder ligger oftest kl. 08.00. 

Datoer for møder i 2019

 Den 7/1  Den 4/2  Den 4/3
 Den 18/3  Den 8/4  Den 6/5
 Den 27/5  Den 17/6  Den 12/8
 Den 2/9  Den 30/9  Den 21/10
 Den 11/11  Den 2/12  

 

 

 

 

Gå til dagsordner og referater for Arbejdsmarkedsudvalget

Hent arbejdsmarkedsudvalgets værdigrundlag

Læs om Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets studietur til Edinburgh (d. 15.-18. april 2018)

Udvalgets medlemmer