Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, som er det eneste lovpligtige udvalg, består foruden borgmesteren, der er født formand for udvalget, af 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

De fleste af de øvrige udvalgs sager med politiske og økonomiske konsekvenser kommer igennem Økonomiudvalget, da det er Økonomiudvalget, der foretager indstilling til Byrådet.

Udvalgets primære opgaver ligger indenfor økonomi og budget, personale samt den overordnede og langsigtede politik - herunder f.eks. erhvervspolitikken.

Økonomiudvalgets arbejdsopgaver kan ses af styrelsesvedtægtens § 4.

I Økonomiudvalgets forretningsorden kan du læse, hvilke regler der er for afholdelse af Byrådets møder. Ligeledes fremgår procedure for fremlæggelse af sager, udsendelse af dagsordener, afstemninger og beslutninger.

Download Økonomiudvalgets forretningsorden her

Datoer for møder i 2019:

 Den 16/1 - aflyst  Den 23/1  Den 6/2 - aflyst
 Den 13/2  Den 6/3  Den 20/3
 Den 3/4  Den 10/4  Den 15/5
 Den 27/5  Den 12/6  Den 19/6
 Den 14/8  Den 21/8  Den 4/9
 Den 11/9  Den 18/9  Den 23/9 - ekstraordinært
 Den 2/10 Den 23/10 Den 30/10 - ekstraordinært
 Den 13/11  Den 20/11  Den 11/12

Gå til økonomiudvalgets dagsordner og referater

 Udvalgets medlemmer