Kapitel 7 - Ikrafttræden samt ændringer i vedtægten

Vedtaget af Hjørring Byråd 21. december 2009.

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010 og fremsendes til Tilsynsmyndigheden i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 2,

Stk. 2. Forslag til ændringer i og tillæg til vedtægten skal behandles i to Byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum og de vedtagne ændringer og tillæg indsendes til Tilsynsmyndigheden.

Således vedtaget på Byrådets møder den 15. og 21. december 2009