Kapitel 7 - Ikrafttræden samt ændringer i vedtægten

Vedtaget af Hjørring Byråd 27. juni 2018.

§20. Denne vedtægt træder i kraft den 30. juni 2018 og fremsendes til Tilsynsmyndigheden i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 2.

 Stk. 2. Forslag til ændringer i og tillæg til vedtægten skal behandles i to Byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum og de vedtagne ændringer og tillæg indsendes til Tilsynsmyndigheden.

 

Således vedtaget på Byrådets møder den 30. maj og 27. juni 2018.