Kapitel 6 - Vederlag m.v.

Vedtaget af Hjørring Byråd 27. juni 2018.

§18. Borgmesteren ydes vederlag i forhold til Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 34.

 Stk. 2. Viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 

 §19. Formanden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 2. Formanden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 3. Formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 4. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 5. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 6. Næstformanden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 7. Næstformanden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 8. Næstformanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 9. Næsformanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 10. Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

 Stk. 11. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Læs mere om vederlag omfattet af oplysningspligten