Kapitel 1 - Byrådet

§1. Hjørring Byråd består af 31 medlemmer.

 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester i henhold til § 6 i Lov om kommunernes styrelse.

§2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 2.