Peter Duetoft

Parti:  Socialdemokraterne 
Mobil: 40 54 66 60

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Peter 

Jeg stammer fra Holbæk (født 1950). Flyttede til København som 18 årig og kom med i politisk arbejde. I 1974 meldte jeg mig ind i Centrum-Demokraterne. Her begyndte jeg at rejse Danmark rundt som partiets rejsesekretær. Fra 1978-87 var jeg landsformand for partiet. I 1987-88 var jeg medlem af Europa-Parlamentet. I 1988 blev jeg valgt til Folketinget her i Nordjylland.

I 1995 syntes jeg tiden var inde til at flytte til min valgkreds, så i januar 1995 rykkede jeg til Pakhuset i Sindal. 

Jeg synes demokrati er at tale med og arbejde for mennesker. Derfor har jeg også i hele mit politiske liv været specielt optaget af de udsatte grupper.

I mine mange år i Folketinget var jeg bl.a. formand for Folketingets Finansudvalg og Formand for Udenrigspolitisk Nævn. Jeg var i en længere periode formand for CDs folketingsgruppe og politisk ordfører. Det gav naturligvis megen erfaring – så efter min folketingstid, har jeg bl.a. været leder af en række EU og FN demokrati projekter rundt i verden (bl.a. Kasakhstan, Kirgisistan, Georgien, Azerbaijan, Vietnam og Kosovo). De nye demokratier starter jo på bar bund og skal selvfølgelig gennem mange af de udfordringer, vi har haft siden 1849 – derfor kan vi støtte og rådgive.

I 2010 blev jeg valgt til Hjørring Byråd, hvor jeg nu er gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Jeg er også medlem af økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Endvidere er jeg formand for Integrationsrådet – på en måde en naturlig forlængelse af mit arbejde med demokrati (Jeg har før prøvet lokalpolitik, da jeg var medlem af Københavns Amtsråd fra 90-93).

Jeg er en ”gammeldags” politiker i den forstand, at menneskelig kontakt - ”ud at se og høre” - har været devisen i mit politiske liv. Antallet af forsamlingshuse, mødesteder og debatforeninger, hvor jeg har diskuteret eller holdt foredrag er ganske stort. Jeg synes demokrati er at tale med og arbejde for mennesker. Derfor har jeg også i hele mit politiske liv været specielt optaget af de udsatte grupper, hvad enten det er de sindslidende, de handicappede eller indvandrere og flygtninge. I de seneste år har det specielt været ”medmenneskelighed”, der har optaget mig – altså kampen mod ensomhed, skubben til side eller penge/karriere frem for alt. Jeg holder hvert år mange foredrag og diskussions arrangementer – bl.a. i Nordjylland.

Jeg synes demokrati er at tale med og arbejde for mennesker. Derfor har jeg også i hele mit politiske liv været specielt optaget af de udsatte grupper

Et demokrati skal måles på den måde, vi behandler udsatte grupper på. Derfor må alt ikke gå op i tal og kolonner. Politik handler om mennesker.

Oprindelig er jeg historiker, men prøvede i min studietid mange forskellige jobs - trykker hos Toldvæsenet, lærer vikar, biblioteks medhjælper, taxachauffør etc. Men netop min historiebaggrund gør, at jeg gerne vil sætte ting i relief – og netop nu, skal vi passe på vort demokrati. Det er ved at blive lidt for poppet – og kulisser uden indhold.

Jeg har en fast månedlig klumme i Nordjyske, ligesom jeg har skrevet nogle bøger. I den forløbne tid har jeg skrevet tusindvis af artikler, og arbejder i disse måneder på en bog om demokrati (håber den bliver færdig!).

Når jeg er hjemme, elsker jeg at læse bøger (har været boganmelder på Nordjyske) eller se film (yndlingsfilm Cassablanca). Men at gå tur med min lille hunde-veninde skotten Maggie (f.eks. på Tversted Strand eller i Skt. Knuds Kilde) hører jo også med til topoplevelserne.

Jeg er i 19 år kommet sammen med Ida, der underligt nok har kunnet holde mine særheder og min omkringfarende livsstil ud.

Jeg synes det har været en udfordring at komme i byrådet. På mange måder er det vanskeligere end at være i Folketinget. I Folketinget er det de store linier og rammer – mens kommunalpolitik er politik i dagligdagen – og der er ”afregning ved kasse 1”, når man går ned på gaden. Det sætter tingene i relief.

Så derfor er jeg glad for at kunne være med til at kæmpe for, at Hjørring Kommune kan være et godt sted for mennesker.

Medlem af

  • Økonomiudvalget
  • Bestyrelsen for Nordsøen Oceanarium, Formand