Per Møller

Parti:  Konservative 
Mobil: 40 81 65 31

1. Viceborgmester i Hjørring Kommune

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Per

I min politiske hverdag som 1. Viceborgmester og formand for Sundhed, Ældre og Handicapudvalget i Hjørring kommune arbejder jeg for at skabe et lokalt og regionalt samfund i balance. Målet er større frihed og stærke fællesskaber. I mit politiske arbejde repræsentere jeg Det Konservative Folkeparti, og herigennem er jeg udpeget til tillidshverv i bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland og i repræsentantskabet for Kommunernes Landsforening (KL).

Jeg er klar til at tage ansvar. For dig og for Danmark.

Privat er jeg gift med Anja, og vi har sammen 3 børn. Vi bor i Hjørring og driver en mindre konsulentvirksomhed indenfor træning, trivsel og sundhed samt har et par udlejningsejendomme. Oprindeligt er jeg udlært murer og har videreuddannet mig til byggetekniker og ejendomsmægler. Desuden har jeg taget uddannelser som NLP-Coach, personlig træner og kostvejleder samt en række instruktøruddannelser i bl.a. cykling, fitness- og TRX-funktionel træning.

I min fritid - når jeg ikke beskæftiger mig med politik - er jeg aktiv i et fitnesscenter, løber flere hel- og halvmaratons årligt og har indtil videre kørt 3 ironmans samt flere mellemlange triathlons. Jeg værdsætter en fysisk aktiv hverdag – og en masse hygge - sammen med familie og venner.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. eller mail.

De bedste hilsner
Per Møller

Medlem af

  • Økonomiudvalget
  • Formand for Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget
  • Sundhedskoordinationsudvalget Region Nordjylland (Næstformand)
  • KL´s Repræsentantskab