Ole Ørnbøl

Parti:  Socialdemokraterne 
Mobil: 41 22 30 59

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Ole

Jeg er født i Bjergby, men bor nu i Hjørring med min kone Sinne. Til daglig er jeg ansat som ambulanceassistent hos Falck. 

Da jeg blev valgt som tillidsmand hos Falck i Hjørring midt i 1970'erne, blev jeg bidt af politik, og i 1990 blev jeg valgt ind i Hjørring Byråd i første forsøg.

Jeg har lagt arbejde og hjerteblod i kommunalpolitisk arbejde i Hjørring Kommune i snart 25 år, og lægger vægt på holdninger, hæderlighed og en optimistisk tro på fremtiden. Med baggrund i de mange års arbejde i byrådet tager jeg afsæt i socialdemokratiske kerneværdier, når der skal træffes beslutninger.

Det er min holdning, at de midler, der er til rådighed, skal vi bruge klogt og med tanke på de udfordringer, Hjørring Kommune står overfor.

Derudover mener jeg 

  • At politiske beslutninger skal træffes i respekt for, at der er plads til alle
  • At vi skal arbejde for, at vi kan bo i en bæredygtig kommune
  • At vores kommune skal give mulighed for et godt og værdigt seniorliv
  • At kommunen skal have fokus på fremtid og vækst
  • At vi skal sikre, at vi har gode forbindelser såvel til lands som til vands

Medlem af

  • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
  • Udvalget for Folkeoplysning
  • Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab, Formand