Michael Engbjerg

Parti:  Dansk Folkeparti
Mobil: 41937748

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Michael

Mit navn er Michael Engbjerg, jeg er årgang 1963, født, opvokset og bor stadig i Hirtshals. Jeg er gift med Susanne, og vi har 2 voksne børn og et dejlig barnebarn. Alle bor i Hjørring Kommune.

Jeg har ingen uddannelse, da jeg var en af de drenge, der heller ville arbejde med fisk på havnen i Hirtshals (i stedet for at gå i skole), og der startede jeg min karriere, da jeg var 15 år.

Mit arbejdsliv har altid handlet om fisk, og jeg har arbejdet som fiskesorterer, produktionsleder i fiskeindustrien og Area Sales manager, hvor jeg rejste rundt i verden for at projekterer fiskefabrikker og sælge produktionsudstyr til fiskeindustrien. I min nuværende stilling er jeg international fiskeopkøber for en stor virksomhed i Danmark, hvor jeg bl.a. opkøber fisk i Danmark og flere europæisk lande.

Min fritid bliver hovedsageligt brugt sammen med familien, men der bliver altså også tid til at se en del fodbold, hvor jeg følger det lokale hold i Hirtshals og selvfølgelig også Vendsyssels FF. Men når vejr og vind tillader det, er jeg en inkarneret fritidsfisker. Havet, sø-luft og højt til himlen er en fantastisk afstressende kombination for mig.

Vores kommune er jo et godt sted at være, men der er altid plads til forbedringer, og det vil jeg gerne være med til at gøre en indsats for i mit politiske virke. Min tilgang til det politiske arbejde i Hjørring Byråd vil være, at bruge den sunde fornuft og det motto, som jeg altid har haft i tankerne siden starten af mit arbejdsliv: ”Hvor der er vilje, er der vej” - og dette har virket meget godt for mig indtil nu.

Medlem af

  • Teknik- og Miljøudvalget