Mette Jensen

Parti:  Konservative
Mobil: 41937747

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Mette

Jeg er født og opvokset i Hirtshals og er gift med Karl Aage. Vi har sammen tre voksne børn.

Vi driver sammen en handelsvirksomhed fra vores hjem, hvor jeg varetager bogholderiet. Ved siden af dette er jeg ansat som koordinator af Hirtshals Fiskefestival, hvor jeg udover planlægning af selve festivalsdagen også står for udvikling af nye tiltag, som sætter fokus på, at få flere til at spise frisk fisk fra Hirtshals.

Oprindeligt er jeg bankuddannet, men har haft forskellige jobs. Jeg har været ansat som boligrådgiver hos en ejendomsmægler og valutarådgiver hos fiskevirksomhed. Ved den tidligere Hirtshals Kommune var jeg vikar på det daværende Erhvervs- og Turistråd. Senere blev jeg administrativ koordinator ved Genoptræningscenter Lynggården og skolesekretær på Horne Skole. Da vi blev en del af Hjørring kommune, blev jeg administrativ leder af Trekløver Skolecenter og herefter ved Tårs Skolecenter og senere koordinator ved Hjørring Musiske Skole.

Jeg er desuden i bestyrelsen for Hirtshals Fyr Fond og er medlem af Lions i Hirtshals.

Min fritid tilbringer jeg gerne i selskab med min familie og gode venner - eller med en smuttur til Aarhus, hvor vores drenge bor.

Medlem af

  • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
  • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
  • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
  • Hirtshals Fyrs bestyrelse