Laila Zielke

Parti:  Socialdemokraterne 
Mobil: 41937740

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Laila

Jeg er født og opvokset i Hirtshals og gift med Michael. Sammen har vi 3 voksne sønner.

Jeg har arbejdet indenfor turisme og markedsføring i mere end 20 år. Fritiden bruges ofte i det lokale foreningsliv og som frivillig i forskellige sammenhænge.

Lokalpolitik handler for mig om at skabe trygge rammer for den enkelte borger, hvor rummelighed, sundhed og mulighed for udvikling er centralt. Det gælder for vores børn, unge, sårbare og seniorer. Gode uddannelsesinstitutioner og brede fritids- og kulturtilbud er afgørende i forhold til at skabe trivsel og øget bosætning. Vi skal støtte iværksættere og skabe optimale rammevilkår for nye og eksisterende arbejdspladser, som bidrager til kommunal udvikling og dermed mulighed for bedre vilkår for os alle.

Hjørring Kommune skal være en grøn kommune, hvor vi passer godt på miljøet og på vores storslåede natur - til glæde for os lokale borgere og kommunens mange turister.

Medlem af

  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Kunstudvalg
  • Præmierings-komité, Hjørring Kommunes Arkitekturpris
  • Bestyrelse, Nordsøen Oceanarium