Jørgen Christensen

Parti:  Venstre 
Mobil:  41 93 77 11

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Facebook profil

Bag om Jørgen

Jeg er født i 1953 og bosat i Horne. Efter 44 år som sparekassemand i Hirtshals gik jeg i 2015 på efterløn og i 2018 på pension.

Min fritid har jeg gennem årene brugt på foreningsarbejde, bl.a. var jeg 1992-2000 formand for Radio Hirtshals (Skaga FM), og siden 1998 været bestyrelsesmedlem i den lokale Venstrevælgerforening. Siden 2006 har jeg været bestyrelsesmedlem af Hirtshals Turistforening og fra 2008 formand.

Kommunalpolitisk har jeg været medlem af Hirtshals Byråd 2002-2006, hvor jeg var medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Jeg har været medlem af Hjørring Byråd siden 2010, og har fra 2018 tillige været næstformand for Venstres byrådsgruppe.

Medlem af

Herudover er jeg som privatperson engageret i

 • Nord Energi (repræsentantskabet)
 • Det rådgivende udvalg ”ENV-Fonden”
 • Hirtshals Turistforening (formand)
 • Hirtshals Fiskefestival (næstformand)
 • Byforum Hirtshals (bestyrelsen)
 • Naturens Hus i Hirtshals (styregruppen)
 • Hirtshals Byjubilæum 1918-2018 (styregruppen)
 • Venstre i Hirtshals og omegn (bestyrelsen) 

Mine mærkesager ved valget i 2017

 • Bidrage til et fortsat samarbejdende Byråd, der opnår resultater til glæde for alle i hele Hjørring Kommune
 • Fortsat sikre en ansvarlig økonomisk politik med fastholdelse af en robust kassebeholdning
 • Skabe borgervelfærd for alle
 • Sikre en tryg og værdig ældrepleje
 • Styrke det nære sundhedsvæsen
 • Tilbyde børnefamilier moderne og fleksibel børnepasning
 • Drive en robust folkeskole med fokus på faglighed og sociale kompetancer
 • Sikre en tidlig og individuel indsats overfor ledige, syge, integrationsborgere, m.fl.
 • Støtte et blomstrende fritids- og kulturliv i hele Hjørring Kommune
 • Vedligeholde vore veje, cykelstier, fortove, gågader, offentlige toiletter, m.m.
 • Bosætning er nøglen til fremgang i hele Hjørring Kommune
 • Arbejde for at kommunen fortsat har en decentral struktur
 • Skabe rammerne for vort erhvervsliv, så der kan skabes flere arbejdspladser og dermed vækst
 • Bakke op om Hirtshals Havns udvikling som kommunens erhvervslokomotiv
 • Bakke op om 4 nye vindmøller på Hirtshals Havn
 • Udvikle Norgessatsningen indenfor jobs, off-shore, industri, byggeri, handel, turisme, kultur, m.m.
 • Give turismen vilkår, så dette erhvervs store potentiale kan udnyttes til vækst og glæde for alle
 • Sikre de kystnære turistbureauer
 • Bakke op om den decentrale Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå
 • Fastholde og udbygge Hjørring som Vendsyssels uddannelsesby nr. 1
 • Bakke op om vore landdistrikter, der med deres ildsjæle gør en kæmpe indsats
 • Følge de nuværende områdefornyelser til dørs, og bakke op om fremtidige
 • Bakke om Naturmødet, og støtte forslaget om et Naturens Hus i Hirtshals

Det er ingen sag at bruge pengene – kunsten er at skaffe dem!