Jørgen Bing

Parti:  Socialistisk Folkeparti 
Mobil: 41 22 30 54

Send mail

Bag om Jørgen

Jeg er født i  1956 og uddannet skuespiller v/ Århus Teater 1981-84. Jeg er gift med Vibeke, som jeg har to dejlige døtre med. Til daglig bor jeg i naturidyl, langt ude på landet.

Jeg vil arbejde for, at Hjørring Kommune får skabt sammenhæng i vores indsats inden for teknik- og miljøområdet. Både internt, men også m.h.t. en nødvendig opdatering af vores rolle i et globalt samfund. Vi har et lokalt ansvar for verdens samlede tilstand - og det ansvar må vi være politisk modne nok til at forstå og påtage os.

Mange borgere og virksomheder er afhængige af en hurtig og fleksibel behandling i det kommunale sagsbehandlingssystem. Det skal være mit mål, at denne servicering vil foregå så effektiv som muligt - trods de stadigt snævrere økonomiske rammer kommunerne får stillet til rådighed.

De fysiske vilkår vi har i kommunen - både de menneskeskabte samt vores unikke natur - skal danne rammen om borgernes liv og give gode oplevelser for vores gæster. Det er derfor nødvendigt at vi handler med omtanke og tænker langsigtet, når vi beskæftiger os med disse områder. 

Medlem af

  • Økonomiudvalget
  • Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling
  • Bestyrelsen for AVV, Formand