Ivan Leth

Parti:  Løsgænger
Mobil: 41 93 77 02

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Facebook-profil

Bag om Ivan

Jeg er Nordjyde, født 1949. Uddannet som skibsfører/styrmand og formand for søfartslærerne i Danmark.
Siden 1972 har jeg været gift med Lone, som er uddannet sygeplejerske. Sammen har vi 2 voksne børn, Tommas og Pernille, samt børnebørnene Johanne, Malthe, Thilde, Julie-Marie og Andrea.

Vi bor på en dejlig ejendom i et naturskønt område i den østlige del af Hjørring kommune i Tolne/Mosbjerg området.

Medlem af

  • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget