Dan Andersen

Parti:  Lokallisten 
Mobil: 41 93 77 30

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Bag om Dan

Jeg er født i 1973, og har altid boet i Hirtshals.  Jeg er gift og har 2 døtre. Jeg er udlært ved Nyfrost på havnen i Hirtshals i 1994, og har efterfølgende altid arbejdet på Hirtshals Havn. Jeg har blandt andet haft job hos Wärtsilä, og arbejder nu ved Iceberg Seafood, som er Grønlandsk ejet. Her arbejder jeg med logistik og administration.

Min største fritidsaktivitet gennem årene har været fodbold, og her har jeg været både træner og bestyrelsesmedlem, men først og fremmest spiller i Hirtshals Boldklub.

Jeg er formand for Foreningen 2008, som ejer og driver kunstgræsbanen på Nejst.

Jeg var formand for dagplejens forældrebestyrelse, da mine børn var små, og det var her, jeg fik interesse for politik. I 2005 blev jeg valgt ind i sammenlægningsudvalget, men var nødt til at træde ud på grund af mit job. 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Lokallisten i en årrække, og er også valgt for Lokallisten, da jeg tror på personer frem for partier. 

Medlem af

  • Økonomiudvalget
  • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
  • Udvalget for Folkeoplysning