Claus Mørkbak Højrup

Parti:  Venstre 
Mobil: 30 54 76 43

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Besøg hjemmeside

Facebook profil

Bag om Claus 

  • Jeg er født i 1972.
  • Gift med Helle, erfaren pædagog, der nu er ansat som administrativ/pædagogisk medarbejder i Hjørring Kommune.
  • Jeg har 3 børn i skolealderen.
  • Jeg er boligejer i Hjørring.
  • Jeg har studeret offentlig forvaltning, økonomi og er merkonom i organisation.
  • Jeg har været selvstændig IT-mand siden 1999.
  • Jeg er officer (R) i hæren.

Værdier 

En politiker i Hjørring Kommune skal tænke ud over økonomi, tal og regnskaber. Budgetter er væsentlige, men vi har embedsmænd til at kværne tal. Politikere skal kæmpe for værdier, træffe de rigtige beslutninger og se det store billede. Hvis man gør det - og skaber resultaterne - så følger økonomien med.

Hvorfor opstille til byrådet?

Det betyder noget for mig at tage ansvar. Man må aldrig være ligeglad med sine omgivelser. Jeg ser, hvordan byrådets beslutninger påvirker mit liv, min virksomhed, min kones arbejde og mine børns hverdag. Hvis jeg er uenig i lokalpolitikken, kan jeg brokke mig i et læserbrev - eller jeg kan træde frem og gøre noget selv.

Medlem af

  • Arbejdsmarkeds- og Uddannnelsesudvalget
  • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget