Børge Bech

Parti:  Socialdemokraterne 
Tlf.:     41 93 77 03

Send mail *

* Bemærk: Email er IKKE sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker du svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Besøg hjemmeside

Bag om Børge

Født i 1952, og er samboende med Anette i hus i Løkken by, nær klit og strand. Vi har ingen børn, men flere dyr. Vores fælles fritidsinteresse er golf og fritidsliv samt vores dyr. Derudover sætter jeg pris på havfiskeri og oplevelser i naturen. 

Jeg har stærke rødder i kommunen, da jeg er født og opvokset i Løkken, og har boet der hele mit liv, og har således et godt lokalkendskab.
Derudover har jeg en stor indsigt i kommunal virksomhed efter godt 43 års ansættelse i administrationen. Først i Løkken-Vrå Kommune (ca. 30 år som bl.a. afdelingsleder/forvaltningschef), og dernæst i Hjørring Kommune fra 1. januar 2007.

Endvidere har jeg omkring 45 års erfaring med foreningsarbejde, bestyrelsesposter og forskellige tillidshverv.

Lokal- og Byrådspolitik handler om mennesker, dvs.

  • bosætning, levevilkår og livsbetingelser,
  • de unges opvækst, læring og fremtid,
  • de ældre, syge, svage og handicappedes pleje,
  • uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder,
  • fritidsaktiviteter og kulturoplevelser.

Mit fokus er på fremdrift og udvikling indenfor disse områder, baseret på en solid kommunal økonomi. Jeg lægger desuden stor vægt på en hurtig, effektiv og smidig sagsbehandling for borgere og erhvervsliv.

Medlem af

  • Formand for Udvalget for Folkeoplysning
  • Teknik & Miljøudvalget