Arne Boelt

Parti:  Socialdemokraterne
Tlf.:     72 33 30 10
Mobil: 41 22 30 69  

Borgmester i Hjørring Kommune

Send mail *

* Bemærk: Email er ikke sikker kommunikation. Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Når du skriver til mig vedrørende forhold omkring Hjørring Kommune, vil din henvendelse samtidig anses som værende modtaget i Hjørring Kommune, og din henvendelse vil derfor blive behandlet, som var den sendt direkte til Hjørring Kommunes officielle kanaler.

Jeg vil som borgmester...

…være garant for et politisk arbejde og samarbejde, der bygger på ærlighed, troværdighed og respekt for forskellighed.

Erhverv, uddannelse og turisme er af største betydning for Hjørring kommunes fremtid, derfor er det også områder, jeg vil understøtte, prioritere og have en særlig opmærksomhed på.

Et andet vigtigt område, som jeg har særligt fokus på, er at fremtidssikre infrastrukturen herunder vores landeveje, den 3. Limfjordsforbindelse og Hirtshals Havn, som er den blå korridor til fem norske destinationer. For at imødegå erhvervslivets behov er det nødvendigt at geare især havnen til at håndtere fremtidens krav mht. størrelse, teknologi og trafik. Samtidig er det vigtigt at sikre veje, landeveje og forbindelsen over Limfjorden.

Jeg mener, at alle skal have mulighed for at bidrage efter evne og sammen kæmpe for et stærkt fællesskab. Jeg satser stærkt på forebyggelse frem for udelukkende at helbrede. På den måde sikrer vi en sund og bæredygtig udvikling med vækst til gavn for os alle.

Bag om Arne

Mit livssyn bærer meget præg af fællesskab og det at have mennesker i centrum, hvor der er en balance mellem indsats, ydelse og krav.

I 1994 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen i Sindal, og efter kommunesammenlægningen i 2006 blev jeg blev valgt til byrådet i den nye Hjørring kommune. Jeg har været borgmester i Hjørring Kommune siden 2010.

Jeg er født i Hæstrup og opvokset i Sønderskov ved mine bedsteforældre. Jeg er gift med Susanne og har tre dejlige børn: Kristina, Kamilla og Anders.

Jeg er udlært tømrer, men jeg har i over 25 år arbejdet som Falckredder i Hjørring.

Min største fritidsaktivitet gennem årene har været sport sammen med mine børn. Det har været som træner, leder eller hjælper i flere foreninger, hvor børnene har været aktive.

Medlem af: