Nørskovvej 215, Hjørring. Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug

Resume: Udvidelse fra 19,31 til 26,83 dyrenheder i kvæg. Udvidelsen sker i de eksisterende bygninger på ejendommen.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår