Hedevej 82, Hjørring

Landzonetilladelse til kursusvirksomhed

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 29. august 2017

Klagevejledning

Se afgørelsen her