Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Frederikshavnsvej 225, 9870 Sindal - Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse til markvanding samt en afgørelse om ikke VVM-pligt på Frederikshavnsvej 225, 9870 Sindal.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 19. juli 2017.

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens vurdering til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist d. 12. oktober 2016 -

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Skovbakkevej 70 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Skovbakkevej 70, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 5. juli 2017

Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for Bredkær Vandværk.

Efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes det, at der ikke skal laves en miljøvurdering af indsatsplanen for Bredkær Vandværk.

Læs vurdering og screening her

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 1. juni 2017.

Danish Salmon i Hirtshals - Miljøgodkendelsen med tilhørende udledningstilladelse og vandindvindingstilladelse

Hjørring Kommunes Byråd besluttede 15.02.2016 efter en VVM-process, at tillade ændret drift af lakseopdrættet Danish Salmon i Hirtshals, således at renset produktionsvand nu ledes til havet i stedet for til nedsivning.

Miljøgodkendelsen med tilhørende udledningstilladelse og vandindvindingstilladelse er nu meddelt. (Disse gør det ud for VVM-tilladelsen, i henhold til VVM-bekendtgørelsen).

Miljøgodkendelse med tilhørende udledningstilladelse og indvindingstilladelse. 

 

Byrådets beslutning fra februar 2017 (sag nummer 6).

 

 Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

 

 Klagefrist til Miljø- og fødevareklagenævnet er den 06. juni 2017 

Gammel Rønnebjergvej 85, 9760 Vrå - Indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse til markvanding samt en afgørelse om ikke VVM-pligt på Gammel Rønnebjergvej 85, 9760 Vrå

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 12. juni 2017.

 

Sdr Vråvej 166, Vrå - landzonetilladelse til garage

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 16. juni 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Bombækvej 51, Vrå - tilladelse til nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. juni 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Møllebakkevej 260, Hjørring. Skift mellem dyretyper.

Resume: Den årlige produktion af 3.965 slagtesvin (32 – 107 kg), 4.870 smågrise (7,2 – 32 kg), 8 ammekøer og 10 st.r. kvier (6 – 27 mdr.) i eksisterende stalde ændret til - 50 ammekøer, 37 st.r. kvier (6 – 27 mdr.), 13 st.r. kvier (0 – 6 mdr.), 25 st.r. tyrkalve (40 – 230 kg) og 25 st.r. ungtyre (230 – 550 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 27. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Halemøllevej 27, Frederikshavn. Skift mellem dyretyper

Resume: Den tilladte produktion på 185 s.tr. årskøer med opdræt i eksisterende stalde ønskes ændret til – 200 s.tr. årskøer, 51 s.tr. kvier (6 – 15 mdr.), 74 s.tr. kvier (6 – 24 mdr.), 33 s.tr. kvier (0 – 6 mdr.) og 100 tyrkalve (40 – 50 kg.).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 28. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Skallerup Indlandsklitter, Tilladelse til etablering af vandhuller

Tilladelse til etablering af vandhuller i Skallerup Indlandsklitter

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af vandhuller i Skallerup Indlandsklitter ved Nørlev Strandvej

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 29. juni 2017

Hundelevvej 36, Sønder Rubjerg. Miljøtilladelse til økologisk sohold.

Miljøtilladelsen gør det muligt at etablere en produktion på 100 søer på friland.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 29. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se Kommunens afgørelse med vurderinger og vilkår

Måstrupvej 159, Sindal. Skift mellem dyretyper.

Den årlige produktion af 12.460 slagtesvin (33 – 102 kg.) i eksisterende stalde ønskes ændret til – 11.140 slagtesvin (31 – 109 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 29. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Kjulvej 13, Hirtshals

Landzonetilladelse til maskinhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. juni 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Lyngby Torp 60, Løkken. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Resume: Etablering af møddingsplads på 468 m²

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 30. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Jernbanegade 7-9, Vrå - Tilslutningstilladelse Vrå Bryghus A/S

Vrå Bryghus etablerer et Bryghus, der drives som en socialøkonomisk virksomhed.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 30. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Nørlev Sø, Nørlevvej 65, Hjørring

Landzonetilladelse til aktivitet med geddefiskeri

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 7. juli 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Øster Hedevej 240, Hjørring

Landzonetilladelse til carport og skur

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 7. juli 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

 

Magasinvej 7, Sindal

Landzonetilladelse til airsoft spil på tidligere ammunitionsdepot

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 10. juli 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan se her

Terkelsvej 62, Sindal

Resume: Ændring fra 69 DE i svin og kvæg til 56 DE kvæg. Ændringen sker i de eksisterende bygninger, 2/3 af ejendommens eksisterende maskinhus bliver ændret til dybstrøelsesstald til køer og kalve.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 11. juli 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

 

Nejstvej 160, Hjørring - udvidelse af udhus

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 17. juli 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Sørupvej 141, Tårs. Skift mellem dyretyper

Resume: Den årlige produktion af 18.330 slagtesvin (30 – 105 kg.) i eksisterende stalde ønskes ændret til – 17.780 slagtesvin (31 – 109 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 17. juli 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Hvidegårds Ager 60, Hjørring

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 17. juli 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Amdalgårdsvej 60, Hjørring. Fulde stalde

Resume: Den årlige produktion af svin i de eksisterende stalde ønskes udvidet fra 10.249 slagtesvin (31 – 107 kg), 10.249 smågrise (25 – 31 kg.) og 10.249 smågrise (7,3 – 25 kg.), til – 10.558 slagtesvin (31 – 110 kg), 10.600 smågrise (25 – 31 kg) og 10.249 smågrise (7,3 – 25 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 17. juli 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

 Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Vittrup hedevej 164 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Vittrup Hedevej 164, 9480 Løkken

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 18. juli 2017

Måstrupvej 166, Sindal - Udvidelse af dyreholdet

Husdyrbruget udvidelse fra 272 DE til 479,48 DE malkekvæg.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges til den eksisterende kvægstald, samt bygges en ny gyllebeholder og 2 nye plansiloer i forbindelse med de 2 eksisterende plansiloer.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 19. juli 2017 kl. 23.59.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se Kommunens afgørelse med vurderinger og vilkår

Amdalgårdsvej 60, Hjørring. Skift mellem dyretyper

Resume: Den årlige produktion af 10.249 smågrise (7,3 – 25 kg), 10.600 smågrise (25 – 31 kg) og 10.558 slagtesvin (31 – 110 kg) i eksisterende stalde ønskes ændret til – 11.800 slagtesvin (31 – 110 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 19. juli 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Lyngsigvej 20 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Lyngsigvej 20, Mygdal, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 20. juli 2017

Revurdering af tilslutningstilladelse til OH Fiskeeksport Niels Juelsvej 15

Hjørring Kommune meddeler hermed revurderet tilladelse til tilslutning til offentlig kloak for virksomheden O H Fiskeeksport på Niels Juelsvej 15 i Hirtshals.

Tilladelsen gælder fra 27. juni 2017.

Klagefrist: 25.07.2016

Se tilladelsen her

Sakstrupvej 196 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Sakstrupvej 196 Bjergby, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 25. juli 2017

Åstrupvej 255, Hjørring - Midlertidigt jorddepot

Åstrupvej 255, Hjørring - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

Klagefrist d. 25. juli 2017

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver