Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Boligområde ved Nørregade, Sindal

Lokalplan er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 26. april 2017.

Der er i offentlighedsperioden ikke kommet indsigelser/bemærkninger til planforslaget. På baggrund af et ønske fra ansøgeren blev det besluttet at ændre offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således, at den facadebyggelinje, som bebyggelsen skal placeres i, flyttes frem til ca. 1,5 m fra vejskel.

Lokalplan nr. 300.1120-L06 

Lokalplanens retsvirkninger 

Klagemulighed
Klagefrist til Planklagenævnet er den 25. maj 2017

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72336796.

Teklaborgvej 176, Sindal

Landzonetilladelse til institution.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 96.

Klagefrist d. 19. maj 2017.

Klagevejledning

Løkkensvej 683, 9480 Løkken - Fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse til markvanding på Løkkensvej 683, 9480 Løkken.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 16. maj 2017.

Tilladelse til restaurering af del af Kragekær Bæk

Afgørelse

Hjørring kommune giver tilladelse til restaurering af del af Kragekær Bæk, som led i udmøntning af de statslige vandplanprojekter.

Tilladelsen kan ses herunder. 

Klagefristen er den 31. oktober 2016. 

 

Tilladelse til restaurering af Kragekær Bæk

Klagevejledning

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens vurdering til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist d. 12. oktober 2016 -

Allingdamvej 140- Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Allingdamvej 140, Asdal, 9850 Hirtshals

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 9. januar 2017

Tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk ved Nordsøen Oceanarium

Tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, meddelt tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk, ved Nordsøen Oceanarium.

 Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/DocumentList.cshtml)

 

 

Tilladelse til regulering af del af Skelbæk

Tilladelse til regulering af del af Skelbæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til regulering af del af Skelbæk.

 

Tilladelse

 Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

 Klagefrist den 31. januar 2017

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/DocumentList.cshtml)

 

 

 

 

Tilladelse til etablering af bassin ved Blåsig Bæk

Tilladelse til etablering af bassin

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af bassin på matr.nr. 2k, V. Thirup By, Skt. Olai

Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 7. februar 2017

 

 

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 13. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Sorthede Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Sorthede Bæk, Vandplanprojekt Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til fjernelse af rørlægning i Sorthede Bæk, som en del af Vandplanprojekt Liver Å, mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 14. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk,

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 16. februar 2017

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk,

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 28. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft

Tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klagefrist den 9. marts 2017

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Vrejlev Møllevej 11, Vrå – Udvidelse med en reaktortank

Hjørring Kommune har gennem ført en VVM-screening af ejers ansøgning om at udvide anlægget med en ekstra reaktortank. Kommunen har afgjort, at projektet ikke medfører VVM-pligt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 19. april 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt her

Baggesvognsvej 321, Sindal

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 1. maj 2017

Klagevejledning

Skagen Landevej 817, Uggerby, Hjørring

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 1. maj 2017

Klagevejledning

Ejstrupvej 1, Hirtshals

Landzonetilladelse til ridebane

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. maj 2017

Klagevejledning

Skagen Landevej 841, Uggerby, Hjørring

Landzonetilladelse til udvidelse af erhverv

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. maj 2017

Klagevejledning

Odden Møllesø - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand via regnvanssø

Fonden for Victor Petersens Willumsen-samling og Hjørring Vandselskab har sammen realiseret fondens ønske om at reetablere Odden Møllesø. 
Odden Møllesø reetableres som en regnvandssø til håndtering af tag- og overfladevand fra Mygdal By.

Hjørring Kommune giver hermed tilladelse til at udlede tag- og voerfladevand til Skeen Møllebæk via forsinkelsesbassin. 

Afgørelsen samt bilag kan hentes her

Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 4. maj 2017

KLAGEVEJLEDNING FREMGÅR AF TILLADELSEN.

 

Hirtshalsvej 22, 9881 Bindslev - Tillæg til miljøgodkendelse

Fordeling af dyregrupper ændres samt andelen af dyr på gærs i sommerhalvåret.

Der opføres ingen nye stalde.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 9. maj 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Tillæg til miljøgodkendelse 

Ålborgvej 962, Vrå. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Resume: Opførsel af ny kornsilo på ejendommen, siloen er på 167 m² i grundplan.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 10. maj 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Ugiltvej 20, Sindal – udvidelse af produktionen

Sindal Bioenergi ønsker at øge indtaget af biomasse i biogasanlægget fra 36.000 t/år til 100.000 t/år. Kommunen har afgjort, at dette projekt er VVM-pligtigt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 19. maj 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se kommunens afgørelse her

Ålstrupvej 68, Rakkeby – udvidelse af produktionen

BB Biogas ønsker at øge indtaget af biomasse i biogasanlægget fra 36.000 t/år til 225.000 t/år. Kommunen har afgjort, at dette projekt er VVM-pligtigt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 19. maj 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se Kommunens afgørelse her

Stenderupvej 86, Sindal - nyt stuehus

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 19. maj 2017

Klagevejledning

 Se afgørelsen her

Sandgårdsvej 85- Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Sandgårdsvej 85, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 22. maj 2017

Ålborgvej 150, Hjørring - tilladelse til nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. maj 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her