Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Hirtshals Vest vandværk - Tilladelse til etablering af boring og foreløbig tilladelse til vandindvinding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet tilladelse til etablering af en boring ved Hirtshals Vest vandværk og foreløbig tilladelse til vandindvinding fra boringen samt en afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 19. september 2017. 

Amdalgårdsvej 60, Hjørring - Revurdering af miljøgodkendelse

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 28. august 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår her

Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal - Tilladelse til etablering af Sandfang

Tilladelse til Etablering af Sandfang i Elling Å, umiddelbart opstrøms Nygårdsmølle.

Hjørring Kommune har i henhold til Vandløbsloven, meddelt tilladelse til etablering af sandfang på ejendommen Dvergetvedvej 580, 9870 Sindal.

Se tilladelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist er den 8. August 2017.

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Baggesvognsvej 57, 9870 Sindal

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ca. 190 m2

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 16. august 2017.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her  

Øster Stokbrovej 15, Jerslev

Resume: Opførsel af nyt maskinhus på 3.560 m² i grundplan.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 25. august 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Hedevej 82, Hjørring

Landzonetilladelse til kursusvirksomhed

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 29. august 2017

Klagevejledning

Se afgørelsen her

Dysiggårdsvej 51 - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Dysiggårdsvej 51, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 30. august 2017

Agervej 20, Rakkeby. Tillæg til miljøgodkendelse

Resume: Tillægget muliggør udvidelse af dyreholdet fra 270 til 330 malkekøer med opdræt. Der opføres ingen bygninger eller andre anlæg i forbindelse med udvidelsen.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget senest den 31. august 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Hornevej 16, Hirtshals. Etablering af møddingsplads

Resume: Etablering af møddingsplads til opbevaring af fast husdyrgødning på 150 m²

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 5. september 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Melbækvej 131, Sindal. Miljøtilladelse til ændring af husdyrbrug

Resume: udvidelse fra 48 til 75 dyrenheder i kvæg. Udvidelsen sker i de eksisterende stalde, ejendommens bindestald ændres til sengebåse med fast gulv.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 6. september 2017 kl. 23.59

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Sdr Allé 81, Vrå

Landzonetilladelse - tilbygning til transformerstation

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 6. september 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Nørskovvej 215, Hjørring. Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug

Resume: Udvidelse fra 19,31 til 26,83 dyrenheder i kvæg. Udvidelsen sker i de eksisterende bygninger på ejendommen.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Bjergbyvej 11, Hirtshals

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og arealoverførsel af 1.168 m² til sikring af drikkevandsforsyning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 11. september 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

Højrupvej 37, Hirtshals. Revurdering

Resume: Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 12. september 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår

Ålborgvej 961, Vrå. Skift mellem dyretyper

Resume: Den årlige produktion af 2.000 sl. svin (32 – 112 kg) og 24.000 smågrise (7,4 – 32 kg) i eksisterende stalde ønskes ændret til – 800 sl. svin (31 – 112 kg) og 30.588 smågrise (7 – 31 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 13. september 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår

Hjørringvej 161, Sindal - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Hjørringvej 161, 9870 Sindal

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 14. september 2017

Harkenvej 207, Hjørring

Landzonetilladelse til opstilling af 8 m² F-gastank

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 14. september 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Løkkensvej 245, Hjørring - ikkeVVM pligt

Hjørring Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for knuse- og entreprenøroplagsplads til rene brokker på sydlig del af ejendommen Løkkensvej 245 ved Gjurup.

Kommunen går nu videre med miljøgodkendelse og revurdering af landzonetilladelse.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 18. september 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730 

Se afgørelsen med tilhørende VVM-screening og VVM-anmeldelse her.

 

Vesterskovvej 40, Tårs

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 19. september 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Hovedvejen 2A, Hirtshals

Landzonetilladelse til udvidelse af institutionen Broager

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 19. september 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Sdr Vråvej 121, Vrå

Landzonetilladelse til udvidelse af produktionshal på Vrå Mørtelværk

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 20. september 2017

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning