Afgørelser med klagemuligheder

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Rønnovsdalvej 154, Hjørring - Landzonetilladelse til vold

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til anlæggelse af vold i henhold til Lokalplanen for Miljøanlægget.

Se tilladelsen her

Bilag 

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen udløber 8. juni 2017.

Boligområde ved Nørregade, Sindal

Lokalplan er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 26. april 2017.

Der er i offentlighedsperioden ikke kommet indsigelser/bemærkninger til planforslaget. På baggrund af et ønske fra ansøgeren blev det besluttet at ændre offentliggjorte planforslag. Lokalplanen er ændret således, at den facadebyggelinje, som bebyggelsen skal placeres i, flyttes frem til ca. 1,5 m fra vejskel.

Lokalplan nr. 300.1120-L06 

Lokalplanens retsvirkninger 

Klagemulighed
Klagefrist til Planklagenævnet er den 25. maj 2017

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72336796.

Tilladelse til restaurering af del af Kragekær Bæk

Afgørelse

Hjørring kommune giver tilladelse til restaurering af del af Kragekær Bæk, som led i udmøntning af de statslige vandplanprojekter.

Tilladelsen kan ses herunder. 

Klagefristen er den 31. oktober 2016. 

 

Tilladelse til restaurering af Kragekær Bæk

Klagevejledning

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Lyngbyvej - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens vurdering til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist d. 12. oktober 2016 -

Allingdamvej 140- Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Allingdamvej 140, Asdal, 9850 Hirtshals

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 9. januar 2017

Tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk ved Nordsøen Oceanarium

Tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, meddelt tilladelse til rørlægning af del af Emmersbæk, ved Nordsøen Oceanarium.

 Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Blåsig Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/DocumentList.cshtml)

 

 

Tilladelse til regulering af del af Skelbæk

Tilladelse til regulering af del af Skelbæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til regulering af del af Skelbæk.

 

Tilladelse

 Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

 Klagefrist den 31. januar 2017

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/DocumentList.cshtml)

 

 

 

 

Tilladelse til etablering af bassin ved Blåsig Bæk

Tilladelse til etablering af bassin

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af bassin på matr.nr. 2k, V. Thirup By, Skt. Olai

Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 31. januar 2017

Tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 7. februar 2017

 

 

Skagen Landevej - Mygdal - Midlertidigt jorddepot

Skagen Landevej nord for Mygdal by - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Gøggårds Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 13. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Sorthede Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Sorthede Bæk, Vandplanprojekt Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til fjernelse af rørlægning i Sorthede Bæk, som en del af Vandplanprojekt Liver Å, mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 14. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk,

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Bøgholt Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 16. februar 2017

 

 

Bettevej 8, Tårs - Midlertidigt jorddepot

Bettevej 8, Tårs - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk

Tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk,

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Græsdal Bæk.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagefrist den 28. februar 2017

 

 

Tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft

Tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft

Hjørring Kommune har i henhold til vandløbsloven meddelt tilladelse til restaurering af del af Egebjerg Grøft.

Tilladelse

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klagefrist den 9. marts 2017

 

 

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Sandgårdsvej 85- Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Sandgårdsvej 85, 9800 Hjørring

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 22. maj 2017

Ålborgvej 150, Hjørring - tilladelse til nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. maj 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her

 

Mosevej 24, Sindal – tillæg til miljøgodkendelse

Resume: Der er søgt om opførelse af en møddingsplads

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 2. juni 2017 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår her

Vrejlev Møllevej 11, Vrå – Ekstra reaktortank

Resume: Vrejlev Bioenergi ønsker at opføre en ny, ekstra reaktortank i tilknytning til de eksisterende tanke. Tanken er begrundet i et ønske om at kunne anvende relativt mere af biomasser med lang omdannelsestid. Tanken opføres i samme stil og i samme højde som de eksisterende

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 30.05.2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen med kommunens vurderinger og vilkår

Horne Kirke – Tornbyvej 11A, Hirtshals

Landzonetilladelse til udvidelse af servicebygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Afgørelsen kan ses her

Klagefrist d. 31. maj 2017

Klagevejledning

Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for Bredkær Vandværk.

Efter screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes det, at der ikke skal laves en miljøvurdering af indsatsplanen for Bredkær Vandværk.

Læs vurdering og screening her

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 1. juni 2017.

Mølgårdsvej 203, Hjørring

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. juni 2017

Klagevejledning

 

Se afgørelsen her

 

Præstegårdvej 37, Ugilt. Miljøgodkendelse af minkfarm.

Miljøgodkendelsen muliggør opførelse af en 4-rækket lukket minkhal vest for de eksisterende, samt en udvidelse af dyreholdet fra 2.000 avlstæver til 2.500 avlstæver.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 2. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se Kommunens afgørelse med vurderinger og vilkår

Guldagervej 404, Hjørring - udvidelse af plansilo

Landzonetilladelse til udvidelse af plansilo

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 6. juni 2017

Klagevejledning

 

Se afgørelsen her

P-plads ved Rubjerg Knude

Landzonetilladelse til toilet- samt isvogn

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 6. juni 2017

Klagevejledning

 

Se afgørelsen her

Danish Salmon i Hirtshals - Miljøgodkendelsen med tilhørende udledningstilladelse og vandindvindingstilladelse

Hjørring Kommunes Byråd besluttede 15.02.2016 efter en VVM-process, at tillade ændret drift af lakseopdrættet Danish Salmon i Hirtshals, således at renset produktionsvand nu ledes til havet i stedet for til nedsivning.

Miljøgodkendelsen med tilhørende udledningstilladelse og vandindvindingstilladelse er nu meddelt. (Disse gør det ud for VVM-tilladelsen, i henhold til VVM-bekendtgørelsen).

Miljøgodkendelse med tilhørende udledningstilladelse og indvindingstilladelse. 

 

Byrådets beslutning fra februar 2017 (sag nummer 6).

 

 Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

 

 Klagefrist til Miljø- og fødevareklagenævnet er den 06. juni 2017 

Guldagervej 404. Biogasanlægget: Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Der er ansøgt om udvidelse af den eksisterende plansilo med 2.700 m2.

Hjørring kommune har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 6. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

 Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Kabbeltvedvej 140, Skift mellem dyretyper.

Resume: Den årlige produktion af

60 st.r. årskøer, 41 st.r. kvier (6 – 27 mdr.), 13 st.r kvier (0 – 6 mdr.), 38 st.r tyrekalve (40 – 220 kg), 1 st.r. ungtyre (220 – 440 kg) og 4 moderfår i eksisterende stalde ønskes ændret til – 80 st.r. kvier (18 – 24 mdr.), 91 st.r. ungtyre (230 - 390 kg) og 92 st.r. tyrekalve (55 – 230 kg).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Kabbeltvedvej 189, Skift mellem dyretyper

Resume: Den årlige dyrehold af

300 st.r. årskøer, 228 st.r. kvier (6 – 25 mdr.), 72 st.r. kvier (0 – 6 mdr.) og 150 st.r. tyrkalve i eksisterende stalde ønskes ændret til – 350 st.r. årskøer, 142 st.r. kvier (6 – 25 mdr.), 72 st.r. kvier (0 – 6 mdr.) og 150 st.r. tyrkalve.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Nørlev Strandvej 130, Skift mellem dyretyper

Resume: Den årlige produktion af

327 st.r. årskøer, 139 st.r. kvier (6 – 27 mdr.), 40 st.r. kvier (0 – 6 mdr.) og 75 st.r. tyrkalve (40 – 55 kg.) i eksisterende stalde ønskes ændret til – 397 st.r. årskøer, 40 st.r. kvier (0 – 6 mdr.) og 75 st.r. (40 – 55 kg.)

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Nejstvej 152, Skift mellem dyretyper

Resume: Den årlige produktion af

152 st.r. årskøer, 82 st.r. kvier (6 – 27 mdr.), 37 st.r. kvier (0 – 6 mdr.) og 90 st.r. tyrkalve (40 – 220 kg) i eksisterende stalde ønskes ændret til – 236 Jersey køer og 15 Jersey kalve (0 – 1 mdr.).

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2017 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Gammel Rønnebjergvej 85, 9760 Vrå - Indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse til markvanding samt en afgørelse om ikke VVM-pligt på Gammel Rønnebjergvej 85, 9760 Vrå

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 12. juni 2017.

 

Børnehuset Tornby - landzonetilladelse til udvidelse

Landzonetilladelse til udvidelse af Børnehuset Tornby

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 14. juni 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her 

Højrupvej 25, Hirtshals

Landzonetilladelse til midlertidig beboelsespavillon

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 14. juni 2017

Klagevejledning

 

Afgørelsen kan ses her

Ålstrupvej 68, Vrå - Afgørelse om ikke-vvm-pligt for gasledning

Kommunen har truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt for bionaturgasledning.

Ledningen skal gå fra BB Biogas, Ålstrupvej 68 til MR stationen ved Vrejlev Klostervej  909. Ledningen nedgraves og føres vha styret underboring under vandløb og naturområder.

Eventuel klage over kommunens afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest torsdag den 15. juni kl. 23:59. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk
Eller ved at rige til os på 7233 6730.

[screeningsafgørelsen]

[screeningsskemaet]

[linjeføringen]

Ådalen 59, Vrå – Revurdering af husdyrbrug

Kommunen har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på adressen.

Dette har medført nye vilkår vedr. husdyrholdet, opbevaring af olie og kemikalier samt om beredskabsplan.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk Klagen skal være modtaget senest den 15. juni kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Revurdering af miljøgodkendelse

 

Sdr Vråvej 166, Vrå - landzonetilladelse til garage

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 16. juni 2017

Klagevejledning

Afgørelsen kan ses her