Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Majvej 24, 9800 Hjørring - midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har givet tilladelse til etablering af et midlertidigt jorddepot på ejendommen Majvej 24, 9800 Hjørring - Depotet skal benyttes i forbindelse med kloakering af en del af sommerhusområdet Nørlev Strand

Tilladelse

Bilag 1 - Placering af depot

Bilag 2 - Oversigtkort (udtaget jordprøver)

Bilag 3- VVM-screening

Klagevejledning fremgår af tilladelsen
Afgørelsen har klagefrist den 6. november 2018

 

Bindslevvej 312. Godkendelse af skovrejsningsprojekt, samt afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Hjørring Kommune har godkendt anmeldelse af skovrejsning samt afgjort at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Hjørring Kommune har godkendt et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 1c og 1r, Tågholt, Sindal

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.virk.dk og www.borger.dk

Klagen skal være modtaget senest den 14. november 2018 kl. 23.59.

 

Godkendelse og VVM-screening, skovrejsningsprojekt, Bindslevvej 312

Karensmindevej 106. Godkendelse af skovrejsningsprojekt, samt afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Hjørring Kommune har godkendt anmeldelse af skovrejsning samt afgjort at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Hjørring Kommune har godkendt et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 3k, Gårestrup By, Skt. Olai

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.virk.dk og www.borger.dk

Klagen skal være modtaget senest den 14. november 2018 kl. 23.59.

 

Godkendelse og VVM-screening, skovrejsningsprojekt, Karensmindevej 106

Hjørring Produktionsskole, Hirtshalsvej 271

Landzonetilladelse til opførelse af pavillon til undervisning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 21. november 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Norgeskajen 9, Hirtshals. Tilslutningstilladelse til kassevaskeri hos FiskeTerminal Hirtshals.

Resume: Der gives tilslutningstilladelse til kassevaskeri med ny vaskemaskine til fiskekasser.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 22. november 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Grimmeshavevej 24, 9800 Hjørring - Anmeldelse om gastæt silo

Resume: Ansøger ønsker at opsætte en ny gastæt silo/fodersilo på ejendommen hvad siden af de eksisterende to siloer. Hjørring kommune har givet tilladelse til dette.

 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk
Klagen skal være modtaget senest den 26. november 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Vestermarksvej 25, Vrå

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus med garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 28. november 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Bollervej 40, Tårs

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus med garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 28. november 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Måstrupvej 159, Sindal - Miljøgodkendelse af landbrug efter §16a

Godkendelsen omfatter en udvidelse af produktionen i eksisterende bygninger på husdyrbruget.

Der etableres ingen nye staldbygninger. Produktionsareal og gyllebeholdere forbliver uændrede.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget senest den 30. november 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Se kommunens afgørelse

Kongsengene 42, Løkken

Landzonetilladelse til maskinhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. november 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

 

Åsendrupvej 30, Løkken

Lovliggørende landzonetilladelse til carport, udhus samt udvidelse af beboelsen

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 6. december 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Nørremøllevej, Hjørring

Landzonetilladelse til opførsel af anneks

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 7. december 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning