Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Sindal vandværk, Danmarksgade 130, 9870 Sindal - Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sindal vandværk, Danmarksgade 130, 9870 Sindal.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 10. august 2018.

Ålborgvej 460, 9800 Hjørring - Udledning af tag- og overfladevand

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand Ålborgvej 460 til Guldagerhede Bæk - Udledningen sker neddroslet via forsinkelsesbassin.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66 

Klagevejledning fremgår af tilladelsen

Klagerist d. 3. august 2018

Tilladelse

Bilag 1 - Placering af forsinkelsesbassin og udledning

 

Gammen Rønnebjergvej 85, 9760 Vrå, Indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke-VVM pligt.

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Gammen Rønnebjergvej 85, 9760 Vrå.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Afgørelsen har klagefrist den 26. juni 2018.

Afgørelse om ikke-VVM pligt for Indsatsplan for Løkken Vandværk og Rammeplan for indsatsplanlægning

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for Indsatsplan for Løkken Vandværk og Rammeplan for Indsatsplanlægning.

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning

Afgørelsen har klagefrist d. 29. juni 2018.

Degnbølvej 26, 9800 Hjørring, Indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke-VVM pligt til Mygdal vandværk

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Mygdal Vandværk, Degnbølvej 26, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 14. juni 2018.

Jerupvej 521, 9870 Sindal, Indvindingstilladelse samt ikke VVM pligt til Mosbjerg Vandværk

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Mosbjerg Vandværk, Jerupvej 521, 9870 Sindal.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 12. juni 2018.

Skovlyvej 6, Sindal

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus samt udhuse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 23. juli 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vester Klitvej 2, Tversted - landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 26. juli 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Halemøllevej 27, Frederikshavn - Ensilageplansilo

Resume: Etablering af ensilageplansilo på 690 m² til opbevaring af ensilage.

 

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Natur – og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk  

Klagen skal være modtaget senest den 31. juli 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Hornevej 4, 9850 Hirtshals – Miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af rene beton- og murbrokker på matr.nr. 1k, Nr. Tornby By, Tornby, Hornevej 4, 9850 Hirtshals.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 31. august 2018, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se kommunens afgørelse med bilag her

Miljøvej 6, 9800 Hjørring - VVM-Screening

Resume: AVV I/S har på ovennævnte ejendom ansøgt om at etablere en ressourcehal for sortering og mellemlagring af forskellige typer ikke-farligt affald, samt forbehandlingsanlæg for madaffald, og en vaskehal for skraldebiler. Projektet har sammenhæng med indførsel af øget sortering på husstandsindsamlet dagrenovation i Hjørring og Brønderslev Kommuner.

Hjørring Kommune har VVM-screenet projektet og kontrolleret, at alle miljømæssige krav er overholdt. Naboer er også blevet hørt. Hjørring Kommune vurderer, at projektets etablering og drift ikke kan få væsentlig effekt på miljøet eller omkringboende. Derfor afgør vi nu, at projektet ikke behøver at gennemgå en egentlig miljøvurderingsproces.

Der vil senere bliver meddelt diverse tilladelser og godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven, herunder miljøgodkendelse og byggetilladelse.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730.

Klagen skal være modtaget senest den 01.08.2018 kl. 23.59.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for affaldsressourcehal

Skagensvej 91, Bindslev

Landzonetilladelse til ændret status som helårsbolig samt opførsel af ny bolig, stald og garage på Skagensvej 91.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 02. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Glimsholtvej 226, Sindal

Landzonetilladelse til opstilling af antennemast.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 2. august 2018

 Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Bakkevej 1A, Vrå

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til beboelse for institution.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 3. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Borrisholtvej 128, Hjørring

Landzonetilladelse til opførsel af maskinhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 6. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Præstevej 36, Hjørring

Landzonetilladelse til opførsel af enfamiliehus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 6. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tangsgårdsvej 63, Hjørring

Landzonetilladelse til opførsel af udhusbygning.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 6. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Rubækvej 14, 9480 Løkken - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af hønseholdet.

Ansøgningen omfatter en udvidelse af den eksisterende produktion på Rubækvej 14, hvor der i dag er en tilladt økologisk produktion af konsumæg med 9.000 høner. Udvidelsen omfatter en udvidelse af staldanlægget, ved at forlænge den eksisterende stald med 80 m. Samtidig overdækkes den eksisterende gylletank. Med udvidelsen vil der blive plads til at øge besætningen til i alt ca. 18.000 høner.

Den nye stald udgør en bygningsmasse på ca. 1.950 kvm. Forlængelsen opføres i med samme udtryk og med samme bygningshøjde som den eksisterende stald.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 8. august 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

 

Ålborgvej 460/462 B, Hjørring. Tilslutningstilladelse til vaskehal.

Resume: Hjørring Stilladsudlejning opfører en vaskehal på Ålborgvej 462 i Harken nær Hjørring. I den forbindelse er der givet tilslutningstilladelse til processpildevand fra vaskehallen.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 16. august 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Ågårdsvej 88, 9760 Vrå – Miljøtilladelse til husdyrbrug

Hjørring Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse af smågriseproduktionen på ejendommen.

Udvidelsen udføres som en tilbygning til det eksisterende staldanlæg. Samtidigt opføres der en ny gyllebeholder.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 16. august 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

 

Ugiltvej 20, Sindal Biogas. Berigtigelse af tillæg til miljøgodkendelse

Berigtigelse af tillæg til miljøgodkendelse

Hjørring Kommune meddelte den 7. september 2017 godkendelse til udvidelse af den behandlede mængde biomasse på biogasanlægget, fra 36.000 til 100.000 t/år. Efterfølgende har Hjørring Kommune rettet enkelte formelle fejl i godkendelsesdokumentet, ved denne berigtigelse af tillægget.

Berigtigelsen medfører ikke ændringer i driften eller produktionen på biogasanlægget

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 17. august 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.