Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Vejby-Smidstrup vandværk, Ålstrupvej 29, 9760 Vrå - Indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Vejby-Smidstrup vandværk, Ålstrupvej 29, 9760 Vrå.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 17. april 2018.

Hundelev vandværk, Voldshøjvej 1, 9480 Løkken – Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Hundelev vandværk, Voldshøjvej 1, 9480 Løkken.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 17. april 2018

Vogn vandværk, Tolnevej 326, 9870 Sindal – Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Vogn vandværk, Tolnevej 326, 9870 Sindal.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 11.04.2018

Boligområde ved Rugvænget, Sindal

Lokalplan 300.1140-L07 og kommuneplantillæg nr. 13 er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 7. marts 2018.

På baggrund af indkomne bemærkninger blev det besluttet at tilføje en tekst omkring beskyttede dyrearter i kommuneplantillægget.

 

Lokalplan nr. 300.1140-L07

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 9. april 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336797

Boligområde ved Oremosevej/Hjørringvej, Sindal

Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 7. marts 2018.

Der er i høringsperioden kommet et høringssvar. Det har dog ikke betydet ændringer af planforslagene, og planerne er vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag. 

Lokalplan nr. 300.1140-L08

Lokalplanens retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 10

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan f.eks. være vedr. kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 6. april 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336795

Harken vandværk, Ålborgvej 605, 9760 Vrå – Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Harken vandværk, Ålborgvej 605, 9760 Vrå.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 2. april 2018

Ophævelse af lokalplan for vindmøllepark ved Skibdal

Hjørring Byråd har besluttet, at ophæve lokalplan nr. 605.1 for to vindmøller ved Skibdal.

Lokalplanen er ophævet, da møllerne er nedtaget og ikke kan genopstilles på grund af afstanden til de 3 møller ved Gårestrup. Ophævelsen sker efter høring af berørte ejere, der ikke har bemærkninger til ophævelsen af lokalplanen.

Lokalplanen ophæves i sin helhed.

En kommune kan ophæve en lokalplan, når den ikke længere er nødvendig, f.eks. fordi det ikke længere er et ønske at give mulighed for etablering af det anlæg eller den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for. Inden der kan træffes beslut-ning om ophævelse, skal de berørte ejere og eventuelle kreditorer høres med en svarfrist på min. 4 uge

Klagemulighed

Hjørring Kommunes afgørelser omfattet af Planloven kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål.

Klagefrist til Planklagenævnet er den 3. april 2018.

Klagevejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +4572336794.

Vrensted Vandværk, Ingstrupvej 60, 9480 Vrensted – Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Vrensted Vandværk, Ingstrupvej 60, 9480 Vrensted.

Tilladelse

Kortbilag

 Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

 Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

 Afgørelsen har klagefrist den 27. marts 2018

Stenhøj vandværk, Idræts Alle 3, 9900 Frederikshavn – Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Stenhøj vandværk, Idræts Alle 3, 9900 Frederikshavn.

Tilladelse

 Kortbilag

 Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

 Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

 Afgørelsen har klagefrist den 27. marts 2018

Lørslev vandværk, Nørregårdsvej 20, 9800 Hjørring – Fornyet indvindingstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en fornyet indvindingstilladelse samt en afgørelse om ikke VVM-pligt til Lørslev vandværk, Nørregårdsvej 20, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og Screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen

Afgørelsen har klagefrist d. 27. marts 2018

Sindal - Midlertidigt jorddepot

Sindal - Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af etablering af et midlertidigt jorddepot, samt givet tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. mv.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

 Tilladelse

Kortbilag

Områder hvor der er udtaget jordprøver

Vrenstedvej 253 - Etablering af skov

Godkendelse af skovrejsningsprojekt og afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har godkendt, at der kan plantes 3,25 ha skov på ejendommen.

Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Evt. klage over kommunens afgørelse vedr. VVM skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 72 33 67 48

Afgørelse

Kortbilag

Klagevejledning

Klagefrist den 30. november 2017

Vittrup Hedevej 164 - Etablering af skov

Godkendelse af skovrejsningsprojekt og afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har godkendt, at der kan plantes 2,71 ha skov på ejendommen.

Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Evt. klage over kommunens afgørelse vedr. VVM-pligt skal indsendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

 Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 72 33 67 48

Afgørelse

Kortbilag

Klagevejledning

Klagefrist den 30. november 2017

Lyngbyvej 223 - Tilladelse til etablering af 2 nye søer ved Nr. Lyngby

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af 2 nye søer på Lyngbyvej 223 i Nr. Lyngby

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagefrist den 20. december 2017

Holtvej 3, Bindslev - Etablering af skov

Godkendelse af skovrejsningsprojekt og afgørelse om ikke VVM pligt

Hjørring Kommune har godkendt, at der kan plantes 2,76 ha skov på ejendommen.

Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Evt. klage over kommunens afgørelse vedr. VVM skal indsendes inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 72 33 67 48

Afgørelse

Kortbilag

Klagevejledning

Klagefrist den 13. december 2017

Kragkærvej 91, Astrup - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Kragkærvej 91, Astrup

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 9. februar 2018.

Trynmosevej 1, Tversted - Tilladelse til etablering af sø

Tilladelse til etablering af sø

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af sø på ejendommen Trynmosevej 1, Tversted

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 14. februar 2018.

Præstevej 157, 9800 Hjørring - Udledning af regnvand via forsinkelsesbassin

Tilladelse til udledning af regnvand fra landbrugsbyggeri til Guldagerhede Bæk - Udledningen sker neddroslet via forsinkelsesbassin.
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 66

Tilladelse

Kortbilag

 

Ålborgvej 88, Hjørring. Tilslutningstilladelse til vaskehal

Resume: Der meddeles tilslutningstilladelse til en ny vaskehal i bygninger, hvor der tidligere har været bilvaskehal.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår

Vejanlæg ved Løkkensholmsvej - Løkken

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for et vejanlæg ved Løkkensholmsvej i Løkken.

Se afgørelsen her

Se anmeldelseskema og screeeningsafgørelse her

Du kan se klagevejledningen i afgørelsen.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske senest den 2. april 2018

Hesselbæk, tilladelse til udskiftning af 3 vejbroer

Udskiftning af vejbro på vejene Mogensbækvej, Baggesvognsvej og Brogårdsvej.

Tilladelse til udskiftning af vejbroer i Hesselbæk, under Mogensbækvej, Baggesvognsvej og Brogårdsvej

Hjørring Kommune har i henhold til Vandløbsloven, meddelt tilladelse til udskiftning af vejbro i Hesselbæk.

Se tilladelsen her

Kortbilag

Klagevejledning

 

Klagefrist er den 28. marts 2018

Sdr Vråvej 121, Vrå - Vrå Mørtelværk

Landzonetilladelse til industri- og lagerbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 3. april 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

 

Bøgstedvej 61, 9800 Hjørring

Landzonetilladelse til udstykning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 85

Klagefrist d. 2. april 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tilladelse til etablering af bassin og sandfang ved Vinstrup Bæk

Tilladelse til etablering af bassin i forbindelse med ny udstykning ved Hjørring Golfklub

Hjørring Kommune har i henhold til planloven, meddelt tilladelse til etablering af bassin og sandfang ved Vinstrup Bæk

 Tilladelse

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Du kan klage over kommunens tilladelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Klagefrist den 3. april 2018.

Rålundvej 101, Frederikshavn - Etablering af køresilo

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om anmeldelse af ensilageplads på ejendommen. Ensilagepladsen vil få en størrelse på 600 m2, til opbevaring at ensilage.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget senest den 03-04-2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Ågårdvej 4, Bindslev - Anmeldelse af fodersilo

Hjørring Kommune har truffet afgørelse om anmeldelse af fodersilo på ejendommen, Fodersiloen vil få en højde på 11 meter og vil blive placeret i forbindelse med de eksisterende siloer på ejendommen.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget senest den 03-04-2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Lykkenshedevej 40, Tårs

Landzonetilladelse til udhusbygning.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 4. april 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

Mosbjergvej 43, Bindslev

Landzonetilladelse til opførsel af ny lade.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 4. april 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

Lyngby Torp 60, Løkken - tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillægget gør det muligt at udvide produktionen af malkekvæg fra 469,72 DE til 831,81 DE

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges en ny kostald i forlængelse af den ekisterende kostald. Desuden er der søgt om opførelse af 2 nye gyllebeholdere og en plads til ensilage.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget senest den 9. april 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Læs tillægget til miljøgodkendelsen

Vråvej 89, Løkken

Landzonetilladelse til udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 10. april 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

Skagen Beton A/S, Ledetvej 36, 9870 Sindal - Revurdering/tillæg til miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen gør det muligt at etablere et jordhotel til rent jord i forbindelse med virksomhedens øvrige aktiviteter.

Derudover giver miljøgodkendelsen mulighed for at fortsætte den eksisterende betonproduktion samt fortsat at oplagre betonaffald m.v. som knuses enkelte gange årligt, med henblik på genbrug.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget senest den 11. april 2018 kl. 23.59.

Flere oplysninger kan du få ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Se afgørelsen

 

Ålborgvej 94C, Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af vaskehal til eksisterende erhverv

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 13. april 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Klithusevej 2, Hjørring - Landzonetilladelse

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 13. april 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

Taagholtvej 22

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 16. april 2018

 Se afgørelsen her

Klagevejledning