Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Nordenlys 9480 Løkken - forsinkelsesbassin samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Hjørring Kommune, har givet tilladelse til etablering af forsinkelsesbassin på matrikel nr. 7bm og 7bl, Åsendrup By, Vrensted. 

Der er truffet 2 afgørelser i forbindelse med sagen:

1. Udledningstilladelse og Forsinkelsesbassin

2. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning fremgår af hver afgørelse. VVM-anmeldeskema kan ses her.

Klagefristen er for afgørelserne fredag den 21. august 2020. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Marvin Meyer hos Team Miljø på,
tlf. 7233 6765, eller på mail: Marvin.Meyer@hjoerring.dk. 

Rubækvej 45 - Tilladelse til rørlægning af ca. 360 m ikke naturbeskyttet vandløb

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til rørlægning af 360 m ikke naturbeskyttet grøft løbende på matr. nr. 7aø Rubjerg By, Rubjerg.

Kortbilag til tilladelsen

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 20. august 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Lyngby Torp 60, Løkken - Tilladelse til rørlægning

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til rørlægning samt tildækning af 235 m ikke-naturbeskyttet grøft løbende på matr. nr. 4c Rubjerg By, Rubjerg.

Se tilladelsen til rørlægning af dele af privat grøft

Kortbilag til tilladelsen

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 20. august 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Ved Nyvangen i Sindal - Forsinkelsesbassin, udledning, VVM-screening samt dispensation fra Å-beskyttelseslinje

Hjørring Kommune, har givet tilladelse til helhedsprojektet: NyvangsEng. Projektet omhandler etablering af forsinkelsesbassin, stisystem og nyt naturområde på matrikel nr. 7ad og 4ln, Sindal By, Sindal. 

Der er truffet 3 afgørelser i forbindelse med sagen:

1. Udledningstilladelse og Forsinkelsesbassin

2. Afgørelse om ikke VVM-pligt

3. Dispensation fra Å-beskyttelseslinje

Klagevejledning fremgår af hver afgørelse. 

Klagefristen er for alle 3 afgørelser fredag den 21. august 2020. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Marvin Meyer hos Team Miljø på,
tlf. 7233 6765, eller på mail: Marvin.Meyer@hjoerring.dk. 

 

Vesterskovvej 39 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Vesterskovvej 39 og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Øster Hedevej 250, Hjørring

Landzonetilladelse til maskinhus samt garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. august 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Smidstrupvej 22, Vrå

Landzonetilladelse til anlæggelse af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. august 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vollerupvej 66, Vrå

Landzonetilladelse til udvidelse af Botilbud med 4 bo-enheder

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 27. august 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Søndermarken 11, Hjørring

Landzonetilladelse til udhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 2. september 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Vejbyvej 640, 9760 Vrå - Miljøgodkendelse §16a stk. 1

Hjørring kommune har meddelt miljøgodkendelse til ejendommen.

Hjørring kommune har givet godkendelse til produktionsarealet på ejendommen Asgaard beliggende på Vejbyvej 640.

Der er givet godkendelse til en udvidelse der ikke vil medføre en væsentlig ændring af antallet af det samlede antal dyr på stald. Der sker ingen ændringer af størrelser og indretning af eksisterende stalde, eller øvrige bygninger, samt gylleopbevaringslager.
Der er givet godkendelse til en mere fleksibel godkendelse, der sikrer at produktionsarealet kan udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsrammer.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 7. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6747

Se kommunens afgørelse her.

 

 

Abildgårdsvej 154, 9870 Sindal - Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring kommune har givet miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende på ejendommen Abildgårdsvej 154, Sindal.

Der er givet miljøgodkendelse til ejendommens eksisterende produktionsareal, samt en mindre udvidelse på 120 m2 produktionsareal i en lade samt 4 smågrisecontainere - således at det er muligt at beholde de svageste smågrise en uge ekstra på ejendommen og derved opnå en forøget salgspris.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 7. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6739

Se kommunens afgørelse her.

Sørupvej 141, 9830 Tårs - miljøgodkendelse af husdyrbruget

Hjørring kommune har give miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende på ejendommen Sørupvej 141, Tårs

Der er givet miljøgodkendelse til ejendommens eksisterende produktionsareal.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 10. september 2020 kl. 23.59 .

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø via mail teamermiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6739

Se kommunens afgørelse her.