Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen automatisk fra oversigten.

Stensgårdsvej 45 og Løkkensvej 440 - 9800 Hjørring - Midlertidig indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en midlertidig forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Stensgårdsvej 45 og Løkkensvej 440 - 9800 Hjørring.

Tilladelse

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse - Stensgårdsvej 45

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse - Løkkensvej 440

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 17. september 2018.

Saksagervej 190 og Tofthusevej 110 - 9800 Hjørring - Midlertidig indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en midlertidig forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Saksagervej 190 og Tofthusevej 110 - 9800 Hjørring.

Tilladelse

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse - Saksagervej 190

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse - Tofthusevej 110

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 14. september 2018.

Bjergevej 155, 9800 Hjørring - Indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Hjørring Kommune har givet en midlertidig forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Bjergevej 155, 9800 Hjørring.

Tilladelse

Kortbilag

Anmeldelsesskema og screeningsafgørelse

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen har klagefrist den 24. august 2018.

Hornevej 4, 9850 Hirtshals – Miljøgodkendelse

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af rene beton- og murbrokker på matr.nr. 1k, Nr. Tornby By, Tornby, Hornevej 4, 9850 Hirtshals.

Klage over kommunes afgørelse skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på nævnets hjemmeside; www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 31. august 2018, kl. 23.59.

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe på tlf.: 7233 6730.

Se kommunens afgørelse med bilag her

Stendalvej 196, Tårs

Landzonetilladelse til nyt stuehus, garage, hestestald og ridebane

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 29. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Tollestrupvej 416, Vrå

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 30. august 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Ålborgvej 168, Hjørring

Landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbolig

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 3. september 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lyngsigvej 20, Hjørring

Landzonetilladelse til udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. september 2018

Se afgørelsen her

Klagevejledning

Lyngsigvej 20, Hjørring

Landzonetilladelse til udvidelse af hestestald i eksisterende maskinhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 4. september 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

 

Gadevej 6, Hirtshals

Landzonetilladelse til garage/udhus

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 5. september 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Sørupvej 250, Tårs

Landzonetilladelse til garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 7. september 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Gaden 119, Sindal

Landzonetilladelse til udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 11. september 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Lendumvej 369, Sindal

Landzonetilladelse til udhusbygning

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 99

Klagefrist d. 13. september 2018

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Kærmindevej 3, Bindslev - Miljøtilladelse til husdyrbruget

Hjørring Kommune har meddelt miljøtilladelse til ændring af malkekvægproduktionen på ejendommen.

Ændringen giver ejer mulighed for en mere fleksibel produktion. Der opføres ingen nye bygninger.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 14. september 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Pilgårdsvej 216, Løkken - Miljøtilladelse

Hjørring kommune har givet miljøgodkendelse til ændring af husdyrbruget.

Ændringen giver ejer mulighed for en mere fleksibel produktion. Der opføres ingen nye bygninger.

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk 

Klagen skal være modtaget senest den 14. september 2018 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.