Afgørelser med klagemulighed

Her finder du de aktuelle afgørelser med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, forsvinder afgørelsen fra oversigten.

Nordenlys 9480 Løkken - forsinkelsesbassin samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Hjørring Kommune, har givet tilladelse til etablering af forsinkelsesbassin på matrikel nr. 7bm og 7bl, Åsendrup By, Vrensted. 

Der er truffet 2 afgørelser i forbindelse med sagen:

1. Udledningstilladelse og Forsinkelsesbassin

2. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning fremgår af hver afgørelse. VVM-anmeldeskema kan ses her.

Klagefristen er for afgørelserne fredag den 21. august 2020. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Marvin Meyer hos Team Miljø på,
tlf. 7233 6765, eller på mail: Marvin.Meyer@hjoerring.dk. 

Rubækvej 45 - Tilladelse til rørlægning af ca. 360 m ikke naturbeskyttet vandløb

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til rørlægning af 360 m ikke naturbeskyttet grøft løbende på matr. nr. 7aø Rubjerg By, Rubjerg.

Kortbilag til tilladelsen

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 20. august 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Lyngby Torp 60, Løkken - Tilladelse til rørlægning

Hjørring kommune har meddelt tilladelse til rørlægning samt tildækning af 235 m ikke-naturbeskyttet grøft løbende på matr. nr. 4c Rubjerg By, Rubjerg.

Se tilladelsen til rørlægning af dele af privat grøft

Kortbilag til tilladelsen

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 20. august 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Ved Nyvangen i Sindal - Forsinkelsesbassin, udledning, VVM-screening samt dispensation fra Å-beskyttelseslinje

Hjørring Kommune, har givet tilladelse til helhedsprojektet: NyvangsEng. Projektet omhandler etablering af forsinkelsesbassin, stisystem og nyt naturområde på matrikel nr. 7ad og 4ln, Sindal By, Sindal. 

Der er truffet 3 afgørelser i forbindelse med sagen:

1. Udledningstilladelse og Forsinkelsesbassin

2. Afgørelse om ikke VVM-pligt

3. Dispensation fra Å-beskyttelseslinje

Klagevejledning fremgår af hver afgørelse. 

Klagefristen er for alle 3 afgørelser fredag den 21. august 2020. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Marvin Meyer hos Team Miljø på,
tlf. 7233 6765, eller på mail: Marvin.Meyer@hjoerring.dk. 

 

Ugiltvej 20, Sindal - Miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter

Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til udlægning af restprodukter under plansiloer, bygninger og vej i forbindelse med Sindal Biogas.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Miljø på mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 67 50.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 7. august 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Læs miljøgodkendelsen og screeningsafgørelsen her

Kragemarken 17-23, Hirtshals - Indbygning af jord i kunstig klit samt screeningsafgørelse

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til indbygning af lettere forurenet jord i kunstig klit på Kragemarken 17-23, Hirtshals. Der er lavet en miljøscreening af genanvendelsen af jord. 

Der kan klages over afgørelsen - Klagefristen er 16. juli 2020. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Læs tilladesen her

Bilag 1 Screening 

Bilag 2 oversigtskort 

Vesterskovvej 39 - Screeningsafgørelse og tilladelse til skovrejsning

Hjørring Kommune har meddelt tilladelse til skovrejsning på ejendommen Vesterskovvej 39 og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt

Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2020, kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Natur på tlf 72 33 65 80

Screeningsafgørelsen kan ses her

Tilladelsen til skovrejsning kan ses her

Willemoesvej 20, 9850 Hirtshals. Miljøgodkendelse til tanklager for biomasse.

Resume: Hjørring Kommune har 07.07.2020 meddelt miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til kloak til Biomass AS Hirtshals til et kommende tanklager på Willemoesvej 20 på Hirtshals Havn.

Der er tale om midlertidigt oplag af biomasser så som fiskeensialge og glycerin, som leveres med tankbil eller skib, og som leveres videre til fx biogasanlæg. Tankene står i tankgård som ekstra sikring.

En hver med særskilt individuel interesse i sagen, samt visse organisationer og foreninger kan klage over afgørelsen. Klage over kommunes afgørelse, skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klagen skal være modtaget senest den 04.08.2020 kl. 23.59.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team miljø via mail teammiljoe@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

se afgørelsen om Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse - Biomass Tanklager her.

Øster Hedevej 250, Hjørring

Landzonetilladelse til maskinhus samt garage

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. august 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Smidstrupvej 22, Vrå

Landzonetilladelse til anlæggelse af sø

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 72 33 67 32

Klagefrist d. 26. august 2020

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning