Økonomi og budget

Nedenfor finder du information om Hjørring Kommunes økonomi samt budgettet for årene 2017-2020

Hjørring Byråd har i dokumentet “Principper for Økonomistyring” fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune.

Byrådet har ud over de beskrevne formål meget fokus på

  • at budgetlægningen skal være robust og realistisk
  • at budgettet overholdes i årets løb

Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi. 

Principper for Økonomistyring

Hjørring Byråd har i “Principper for Økonomistyring” fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune.

Principper for Økonomistyring

Budgetaftale 2017

Der er mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Lokallisten, SF, Dansk Folkeparti, og Liberal Alliance indgået budgetaftale for 2017.

I Hjørring kommune er der tradition for fælles fodslag om budgetprocessen og de store linjer i budgetaftalerne. Det sikrer politisk stabilitet om den langsigtede udvikling af kommunen - og gennemførelsen af vanskelige beslutninger. Denne budgetaftale viderefører denne tradition.

Afsættet for Budget 2017-2020 er de tidligere budgetaftaler, herunder Budget 2015-2018, hvori det blev besluttet at gennemføre besparelser på 45 mio. kr. fra 2016 til 2017, og yderligere 45 mio. kr. fra 2017 til 2018. Kommunens overordnede økonomiske rammevilkår gør det desværre nødvendigt at tilpasse udgifterne endnu mere.

Budget 2017-2020 understøtter Hjørring Kommunes arbejde med langsigtede budgetstrategier, der blandt andet omfatter investeringsstrategier for at hjælpe udsatte børn og unge, få flere i job og uddannelse samt få mere raske og selvhjulpne ældre, handicappede og socialt udsatte. Målsætningen med udmøntningen er derudover at sikre at udviklingen af Hjørring Kommune følger den retning, der er fastlagt med PLUS15. En retning der også følges i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2016.

De nye driftsreduktioner og fagudvalgenes omprioriteringer skal ses i sammenhæng med de langsigtede strategier, så vi fortsat har fokus på at gøre det bedst mulige indenfor de rammer, som kommunen er underlagt.

Du finder hele budgetaftalen og bilag nedenfor.