Hjørring Kommune er ansvarlig for dine oplysninger

Hjørring Kommune behandler alene dine personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver. Det er vores ansvar, at dine oplysninger behandles sikkert og forsvarligt.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan kontakter du Hjørring Kommune

Hvis din henvendelse drejer sig om en sag du har ved Hjørring Kommune, vil det være en god idé at henvise til dit sagsnummer.