Sundhed, ældre og handicap

Her kan du følge med i, hvordan corona-virussen påvirker tilbud til sundhed, ældre og handicap i Hjørring Kommune. Siden opdateres løbende.

Ved besøg på ældrecentrene anbefales ikke længere brug af mundbind. Det er dog vigtigt, at besøgene fortsat sker på en forsvarlig måde, og tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Undgå så vidt det er muligt håndtryk, kindkys, og kram.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn. I forhold til beboerne vil afstandskravet være 2 meter.
  • Host eller nys i dit ærme- ikke i dine hænder.
  • Vær opmærksom på rengøring efter besøg.

Har du symptomer på COVID-19 eller anden form for smitsom sygdom undlades besøg. For at kunne overholde de gældende afstandskrav på 2 meter, sker besøg i beboerens bolig eller udendørs og ikke i fælles arealer, hvor de øvrige beboere har adgang.

Har du spørgsmål til dit besøg, bedes du kontakte det pågældende ældrecenter.

Dyreparken er nu tilbage til sine normale åbningstider - før corona. Det vil sige du nu har mulighed for at besøge dyrene hele tiden.

Derudover har Mirabell og Café 33 åbent alle hverdage.

Følgende aktivitetshuse- og klubber er åben igen:

  • Forsamlingsbygningen
  • Aktivitetshus Lønstrup
  • Tirsdagsklubben

 

Fra den 15. april er påbuddet om besøgsrestriktioner ved kommunens botilbud ophævet.

Det betyder, at der nu igen er mulighed for besøg, såfremt man følger den gældende vejledning hvad angår håndhygiejne, afspritning, afstand og brug af værnemidler.

Vil du gerne besøge et af kommunens botilbud, bedes du henvende dig inden, så det kommer til at foregå på en sundhedsfaglig sikker måde.

Fra den 15. februar er påbuddet om besøgsrestriktioner ved kommunens ældrecentre ophævet.

Det betyder, at der nu bliver større mulighed for besøg af pårørende - dog på en forsvarlig måde. Besøg skal derfor foregå med fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ønsker du at besøge en beboer skal du tage kontakt til det pågældende ældrecenter - find deres kontaktinfo her.

Læs mere i orienteringsskrivelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed - klik her

Genoptræning

Kommunens genoptræningstilbud på Sundhedscentret er genåbnet med særlige restriktioner. Træningsenheden laver individuel vurdering af borgerne i forhold til, hvordan træningen kan varetages på forsvarlig vis – både individuelt og på holdforløb. Det er muligt at kontakte Træningsenheden i hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5600.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har været håndteret som et telefontilbud, men kører igen med vanlige hjemmebesøg. Det er fortsat muligt at kontakte medarbejderne i Forebyggende Hjemmebesøg på hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5520.

Borgersundhed

Borgersundhed afvikler holdforløb på rehabilitering. Flere af de enkelte holdtilbud afvikles på anden vis end vanligt for at hindre smittespredning. Rygestop afvikles på normal vis - individuelt eller i grupper, og kostvejledning samt andre individuelle samtaler foregår på vanlig vis med fysisk fremmøde på Sundhedscentret eller via telefonsamtale. Al aktivitet er med hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Covid-19. Det er muligt at kontakte Borgersundhed på tlf. 7233 5600.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje arbejder ud fra retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Tandplejen har endnu ikke vanlig drift pga. ændrede retningslinjer. Det betyder desværre ventelister. Det er forsat muligt at kontakte Tandplejen Hjørring tlf. 7233 3740, Tandplejen Sindal tlf. 7233 3790 og Tandplejen Hirtshals tlf. 7233 3750.

Telefonven fra Ældresagen

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogen-sinde. Derfor har ÆldreSagen taget initiativ til Ældretelefonen, hvor ældre kan få en telefonven, som kan ringe til dem med jævne mellemrum og få en hyggelig snak.

eller ved at ringe til telefon 8282 0300 (telefonen er åben hverdage kl. 9-15).

Find en digital besøgsven

Røde Kors i samarbejde med Boblberg tilbyder nu alle i Danmark et digitalt besøg. På www.snaksammen.dk kan du finde en frivillig samtale-ven, som du kan snakke med på video. Det er nemt og ligetil og koster ingenting. I kan snakke om alt fra fælles interesser til dagens nyheder. 

For at undgå smittespredning er kommunens høreomsorg midlertidigt lukket. Det vil også sige, at der er lukket for udlevering af batterier og slanger til høreapparater.

Du skal bestille batterier og slanger direkte hos Oticon via tlf. 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00 eller via deres hjemmeside.

Hjørring kommunes høreomsorg træffes på tlf. 41 93 73 80 og 41 93 73 81 på hverdage fra kl. 8.30 - 9.00.

Region Nordjylland og Sundhedsstyrelsen har bedt kommunerne om at indmelde hvilke muligheder vi har for at udvide vores kapacitet af midlertidige pladser, da der er behov for at kende det samlede beredskab til håndtering af syge borgere når COVID-epidemien topper.

De ekstra pladser skal derfor kunne aflaste sygehusene i den situation hvor sygehusene har behov for udskrive patienter som er mindre behandlingskrævende - for at skabe plads til mere behandlingskrævende patienter. Akutpladserne kan desuden komme i anvendelse som et alternativ til en sygehusindlæggelse. Der er således tale om at kunne håndtere en beredskabssituation som ligger ud over de normale rammer for arbejdsdelingen mellem sygehus og kommune. Hjørring Kommune har forberedt en mulig kapacitets udvidelse af midlertidige pladser.

Behovet er løbende tilpasset, og der er indgået aftale med regionen den 4. maj om udskrivninger ifm. COVID-19. Der er ikke umiddelbart udsigt til at der skal ske en aktivering af ekstra pladser. Aktiveringen kan kun ske efter konkret aftale mellem Hjørring Kommune og Region Nordjylland.

Forvaltningens hovednummer

Tlf.: 72 33 50 02
Alle hverdage kl. 8.00 - 15.00

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
Man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00

Myndighed Hjælpemidler

Tlf.: 72 33 50 20
Man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
Man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00