Hjørring Kommunes hjælp til erhvervslivet

Der er mange virksomheder og aktiviteter i Hjørring Kommune, der er udfordret økonomisk af Coronakrisen. Derfor har Hjørring Kommune iværksat en række tiltag for at understøtte erhvervs- og handelslivet og fastholde flest mulige job.

Vi arbejder med flere indsatser og tiltag:

Vi har indført straks-betaling til kommunens leverandører, og betalingsfristen for regninger fra kommunen er forlænget. Begge tiltag for at bidrage til bedre likviditet for virksomhederne.

Betalingen af dækningsafgift, udeserveringsafgift mv. er udsat til udgangen af 2020. Det samme gælder huslejebetaling for kommunens udlejede bygninger, som er udsat til udgangen af 2020.

Tiltag, der sker på baggrund af regeringens og erhvervsorganisationers opfordring til at afhjælpe likviditetsproblemer i private virksomheder.

Hjørring Kommunes støtte til byggebranchen er en fremrykning af allerede vedtagne vedligeholdelsesprojekter til 30 mio. kr. Det betyder, at Hjørring Kommune kan gennemføre en lang række opgaver på denne side af sommerferien, der ellers først var planlagt til at blive gennemført hen over sommeren og efteråret. Det gælder blandt andet renovering og vedligeholdelse på skoler og daginstitutioner.

Håndtering og godkendelse af byggesager og tilladelser har fortsat høj prioritet. Hjørring Kommunes sagsbehandlere arbejder fortsat på højtryk med at behandle byggeansøgninger. Eneste forskel er, at de indledende dialogmøder ikke bliver afholdt som fysiske møder.

Detailhandlen har det svært. Rigtig mange butikker og restaurationer er under pres, efter de har været lukket i mange uger. Hjørring Kommune har afsat en pulje på 1. mio. kr. til at støtte det lokale handelsliv i kommunens byer, så det kan komme stærkere ud på den anden side af Coronakrisen.

Det er tanken, at det lokale handelsliv kan søge penge til at gennemføre ekstraordinære initiativer, der kan være med til sikre, at lokale butikker kommer godt i gang igen, når Coronakrisen er overstået. Igennem denne indsats er Hjørring Kommune med til at holde hånden under det lokale handelsliv.

Indsatsen er delt i to

  • En fælles markedsføringskampagne for alle kommunens byer og deres detailhandel.
  • En pulje som handelsstandsforeninger mfl. kan søge for at få tilskud til ekstraordinære lokale aktiviteter og events, som kan være med til at få handel og oplevelser i gang i byerne - som følge af Coronakrisen.

Er du restauratør? Og ønsker du at låne noget (ekstra) vejareal til din udeservering her i forbindelse med corona-krisen og genåbningen af din restaurant/café?

Hjørring Kommune udlåner som udgangspunkt gerne vejareal til dette formål. Vi skal dog samtidig sikre os, at trafikken og vareleveringen kan afvikles på fornuftig vis. Derfor kræver det en konkret vurdering for hver enkelt virksomhed, hvad der er muligt. Det løser vi i fællesskab.

Hvis du ønsker at ansøge om lån af mere vejareal, beder vi dig sende en ansøgning, der så vidt muligt indeholder følgende:

  • Navn på virksomhed
  • Adresse
  • Hvor mange m2 du cirka ønsker at låne
  • En markering eller beskrivelse af, hvor du selv mener, at udeserveringen kan være
  • Telefonnummer og mailadresse på kontaktperson ved virksomheden 

Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til Helene Østergaard Kristensen fra Team Vej på mail hoek@hjoerring.dk eller tlf. 41 22 66 17.  

Aftalerne kommer til at løbe til og med uge 32. Det sker dog under det forbehold, at hvis flere restauranter melder sig på banen og ønsker udeservering, så kan arealet blive indskrænket en smule, sådan at vi sikrer, at der så vidt muligt bliver plads til alle. Herudover kan aftalen ændres eller bringes til ophør, hvis der kommer ændrede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Løkken gågade

I Løkken gågade er der på nuværende tidspunkt gang i en udviklingsproces, hvor man blandt andet arbejder med nye regler for brugen af vejarealet.

Derfor har vi valgt at gøre det lidt anderledes i Løkken. Her har vi indgået et samarbejde med Løkken Gågadegrundejerforening, der i første omgang vil komme med et oplæg til, hvordan situationen kan løses i gågaderne i Løkken.

Den endelige aftale sker naturligvis i et tæt samarbejde med Hjørring Kommune.

Det kræver dog stadig, at du sender en ansøgning til os.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 72 33 33 33
Hverdage kl. 9.00 - 13.00