Vaccination af de sidste +65 og +85-årige

Vaccination til borgere i målgruppe 2 og 3 (+65-årige, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp samt ældre over 85 år), som ikke allerede er blevet vaccineret, er nu i gang.

Det er kun borgere, der har fået brev fra Sundhedsstyrelsen med tilbud om vaccination mod COVID-19, der kan blive vaccineret. Invitationer er sendt ud via e-Boks eller som quickbrev.

1. stik til ovenstående målgrupper blev givet lørdag den 20. februar.

Vaccinationssted i Hjørring Kommune

  • Bagterp Hallen, Fuglsigvej 23, 9800 Hjørring.

Transport til vaccination mod COVID-19

Hjørring Kommune opfordrer alle til så vidt muligt selv - eller ved pårørendes hjælp - at sørge for transport til vaccination. Vær opmærksom på, om du som borger er tilmeldt en kørselsordning i forvejen eller har et abonnement på kørsel ved fx NT, Falck eller andre, som evt. kan anvendes. Det er muligt at få hjælp til transport til et vaccinationssted, hvis:

  • man har fået tilbud om vaccination mod COVID-19 tilsendt i e-Boks eller som brev og
  • har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og derfor ikke kan klare transporten selv.

Ældre over 85 år, som får hjælp til personlig pleje og/eller har bevilling på kørsel til læge/speciallæge, bliver kontaktet direkte. Det er også muligt at få hjælp til transport ved at kontakte Hjørring Kommunes borgerservice på telefon 7233 3333 hverdage fra kl. 9-13.

Hjørring Kommune anbefaler, at man tager en ledsager med på dagen til at hjælpe med det praktiske. I den forbindelse tilbyder Røde Kors ledsager. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilbyde liggende transport.

Tidsbestilling til vaccination

 

Online tidsbestilling

Det er muligt at bestille tid med NemID på www.vacciner.dk indtil dagen før selve vaccinationen.

Telefonisk tidsbestilling

Det er muligt at bestille tid via Region Nordjyllands hotline på telefon 9764 8463 indtil dagen før selve vaccinationen.