Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan situationen med coronavirus påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Opdateres løbende.

Børn, unge og familier

Her kan du læse nyeste tiltag for børn, unge og familier

Opdateret 19. december 2021

Yderligere restriktioner for dagtilbud og grundskolen

På grund af den aktuelle smittesituation og Omikrons hastige vækst i Danmark har Folketingets Epidemiudvalg vedtaget yderligere restriktioner gældende fra den 19. december og 4 uger frem.


Følgende gælder for dagtilbud:

Der er fra den 19. december krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud mv. Medarbejdere har ret til at bære visir.

Fra den 5. januar 2022 opfordres alle ansatte i dagtilbud til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.

Kommunen afventer lige nu leverance af selvtest, der fra den 5. januar vil blive tilbudt alle ansatte i dagtilbud.


Følgende gælder for grundskolen:

Der er fra den 19. december krav om mundbind eller visir indendørs i grundskolen for forældre og besøgende. Medarbejdere har ret til at bære visir.

Fra den 5. januar 2022 opfordres alle elever fra og med 1. klasse og ansatte til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.

Kommunen afventer lige nu leverance af selvtest, der fra den 5. januar vil blive tilbudt alle ansatte på skolerne og elever fra og med 1. klasse. Forældre vil modtage nærmere besked om udlevering af selvtest via AULA.

Du kan læse mere på coronasmitte.dk og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Opdateret 9. december 2021

For at begrænse den stigende smitte med covid-19 bliver elever i grundskolen sendt midlertidigt hjem til fjernundervisning fra og med 15. december 2021 til og med 4. januar 2022.

SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen.

Beslutningen omfatter ikke Hjørringskolens elever.

Forældre får nærmere besked om fjernundervisningen fra barnets skole.

Skolen etablerer nødpasning for de elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Er et barn i målgruppen for nødpasning kan forældre tage kontakt til skolen for nærmere aftale. Vi opfordrer til, at der kun gøres brug af nødpasningen, når der ikke er andre muligheder.

Der er nødpasning til elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.