Ungeguide

Ungeguides for unge fra 8. klasse til 29 år

Ungeguidens hovedopgaver er, at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan for dermed at komme videre i livet. Unge der af sociale- eller personlige årsager har behov for støtte tilknyttes en gennemgående kontaktperson – Ungeguiden.

For nogle unge vil Ungeguiden primært være bindeled imellem andre kommunale indsatser. For andre unge vil Ungeguiden støtte i, at få struktur på livet og mestre hverdagen bedre. Det kan f.eks. være ved, at støtte den unge i at møde til tiden på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. Fokus i kontakten med den unge vil være uddannelsesrettet/ jobrettet, med fokus på, at den unge når sin positive destination.

Hvis den unge i forvejen er tilknyttet enten en kontaktperson eller en mentor vil denne også varetage funktionen som Ungeguide. Der skal også i disse tilfælde laves en henvisning. Den unge skal kun have én kontakt ind i kommunen og der skal være én gennemgående uddannelsesplan, som er kendt for de relevante personer omkring den unge. Vær opmærksom på, at indsatsen ikke træder i stedet for indsatser efter anden lovgivning

Hvor og hvor ofte:

Forløbet afhænger af opgaven og Ungeguidens vurdering. Alle forløb planlægges individuelt og med hensyntagen til den enkelte unges behov. Der er derfor mulighed for, at mødes i hjemmet eller hvor den unge føler sig tryg. Der er ikke tale om en indsats, hvor der er fastsat tid. Der kan i perioder være tale om en indsats, der kræver tæt kontakt, deltagelse i møder mv., mens der i perioder kan være megen lidt kontakt. Den unge vil dog fortsat være tilknyttet Ungeguiden og der kan tages kontakt, uden fornyet henvisning. Forløbet sluttes når den unge er godt forankret i uddannelse eller job.

Ansøgningsskemaet finder du her 

Ansøgningsskemaet sendes til ungeguides@hjoerring.dk

Der afholdes visitationsmøde hver 14. dag – første gang fredag den 23. august 2019. Henviser bliver inden for 8 dage kontaktet af den ungeguide der bliver tilknyttet.

Er der spørgsmål vedrørende Ungeguide funktionen, så kontakt faglig koordinator Sine Hardahl- Haugaard (på tlf: 41937615) eller teamleder Jeanette Andersen (på tlf: 41226198).