Private Fællesveje

Er du grundejer på en privatfællesvej/sti skal du selv stå for sne- og glatførebekæmpelse.

De private fællesveje skal sneryddes og glatførebekæmpelse i henhold til Hjørring Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ.

De private fællesveje skal i henhold til det gældende regulativ vintervedligeholdes som de kommunale veje i vinter-vejklasse 5. Derfor skal de private fællesveje ikke sneryddes eller glatførebekæmpes.