Fortove

Hvem skal rydde sne og sikre farbart fortov?

I 2015 blev lovgivningen på området ændret. Her blev der blandt andet ændret på reglerne for hvem, der skal rydde og glatførebekæmpe fortovene.

Som grundejer har du som udgangspunkt selv ansvaret for at holde fortovet, der grænser op til din ejendom.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor det ikke er dig som grundejer, der har pligten til snerydning og glatførebekæmpelse – Her er det i stedet Hjørring Kommune som vejmyndighed, der har ansvaret.

Læs mere om disse undtagelser