Sne og glatføre

Når vinteren gør sit indtog har vi brug for at få sneryddet og glatførebekæmpet vores veje, stier og fortove, så vi alle kan komme sikkert frem.