Forsikring og skader

Ved erstatningskrav mod Hjørring Kommune, skal du kunne sandsynliggøre, at Hjørring Kommune er skyld i den skade du har pådraget dig.

 

 

Hvornår kan du få erstatning?

Ved erstatningskrav mod Hjørring Kommune, skal du kunne sandsynliggøre, at Hjørring Kommune er skyld i den skade du har pådraget dig.

I følge dansk ret skal der som hovedregel være noget at bebrejde en, før man er erstatningsansvarlig for noget man har gjort eller ikke gjort. Man er altså erstatningsansvarlig, hvis man har handlet forsætligt eller uagtsomt.

For at kunne få erstatning er det dig, som den skadelidte, der skal bevise eller sandsynliggøre over for Hjørring Kommunes Forsikringsadministration, at skaden skyldes en handling eller undladelse fra Hjørring Kommunes eller kommunens medarbejderes side, og at denne handling/undladelse er årsag til skaden.

Vejledning til korrekt billede dokumentation

Med de rigtige billeder går sagsbehandlingen hurtigere.

Det er vigtigt at billede dokumentation er korrekt for at vi kan vurdere skaden. Derfor har vi lavet denne vejledning til dig som ønsker at anmelde en skade.

klik her for at se kravene til dokumentation

Anmeld skade

Du skal sørger for korrekt dokumentation inden du påbegynder skadesanmeldelsen.

Vær opmærksom

Har du oplevet skader på personer og/eller ting i forbindelse med manglende snerydning på fortove hos private grundejere, skal du rette et eventuelt erstatningskrav direkte til grundejeren.

Skadeanmeldelse til hændelse med personskade, klik for at starte selvbetjenings løsning 

Skadeanmeldelse til hændelse med skade på genstand eller køretøj, klik for at starte selvbetjenings løsning