Asfaltarbejder 2018

Her kan du se en liste over de asfaltarbejder vi har planlagt i 2018.

Kort over planlagte asfaltarbejder 2018

Arbejderne er delt op i fire forskellige grupper:

Slidlag er nye fuldtdækkende asfaltslidlag udlagt på eksisterende asfalt.

Kloaksanering: I år viser vi de områder, hvor vi får ny asfalt som afslutning på kloaksaneringerne. Asfalten er et lag asfalt, som er kombineret bærelag og slidlag, således at kloaksaneringen er afsluttet, når asfalten er færdig.  

Sporopretning dækker over reparation af dele af kørebanen, sådan at den efter asfaltarbejdet fremstår med ingen eller kun få skader, og på den måde får forlænget sin levetid.

Sporopretning vil foregå som genbrug på vej, hvor man i én arbejdsgang varmer den eksisterende asfalt op, fræser den op og tilsætter noget bitumen og lidt ny asfalt og derefter genudlægger asfalten på samme sted, inden den afslutningsvis tromles.

Cykelsti: I år er langt det største projekt, at cykelstien Hjørring – Tårs asfalteres.

Har du spørgsmål til de planlagte asfaltarbejder, så kontakt Park & Vej på tlf. 72 33 68 40