Skolevejsanalyse

Hvad er en skolevejsanalyse og hvad bruges den til?

I en skolevejsanalyse kortlægges skoleelevernes skoleruter, hvor på ruten eleverne føler sig utrygge samt elevernes brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. cykelhjelm og refleksvest. Herudover spørges til elevernes primære transportmiddel.  

Skolevejsanalysen er blevet foretaget på de folke-, fri- og privatskoler, der har ønsket at deltage i analysen.

Analyserne for folkeskolerne er foretaget i efteråret 2016, mens analysen for fri- og privatskolerne er foretaget i foråret 2017.

Vi bruger skolevejsanalysen til at målrette vores trafiksikkerhedskampagner. Herudover afføder skolevejeanalysen en lang række projekter for ombygning af de fysiske rammer omkring skolerne.

Har du spørgsmål til skolevejsanalysen og dens resultater, er du meget velkommen til at rette kontakt til Team Vej & Trafik på mail: vejogtrafik@hjoerring.dk eller tlf. 72 33 66 10.

Rapport for folkeskoler

Rapport for fri- og privatskoler