Stier

Alle har ret til at færdes til fods på stranden, i skove, på veje og stier og over udyrkede arealer. På de fleste stier og veje er cykling også tilladt.

I skoven

Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang. Hunde skal føres i snor. I private skove må færdsel kun ske ad veje og stier.

Strande og klitter

Strande og klitfredede arealer er åbne for færdsel til fods.  Husk, at du skal have hunden i snor i perioden 1. april-30. september. Er der græssende husdyr i nærheden, skal hunde altid være i snor.

Udyrkede arealer

Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods, hvis der er lovlig adgang. Hunde skal føres i snor. Du må også færdes på hegnede, udyrkede arealer gennem låger, led og lignende, hvis der ikke er græssende husdyr. Ejeren kan dog ved skiltning forbyde adgang i særlige tilfælde.

Kløverstierne i Hjørring

I Hjørring er der fire spændende ruter, som leder dig rundt i både by og landskab.

Se kløverstierne her

 Læs mere om naturoplevelser og friluftsliv her