Råden over Vej ved materielopstilling

Har du brug for at råde over et vejareal i forbindelse med et byggeprojekt eller lign. eksempelvis til oplagring af byggematerialer, containere eller opstilling af stillads, så skal vejmyndigheden ansøges om en rådighedstilladelse.

For ikke de kommunale vejarealer skal fungere som gratis oplagring, og ligeledes som motivation for bygherren til hurtig udførsel af byggeprojektet, er der pålagt en leje for vejarealet, som afregnes 1 kr./m2/dag. Der betales ikke for mindre projekter, hvor den samlede leje udgør et beløb mindre end 500 kr. En hurtig udførelse af projektet er ønskværdig, således de trafikale gener, som disse projekter medfører, mindskes mest muligt.

Ansøg Råden over Vej ved materielopstilling her