Råden over Vej ved arrangement

Ved afholdelse af et arrangement på offentligt vejareal, skal du ansøge vejmyndigheden om en rådighedstilladelse. Det kan eksempelvis være i forbindelse med et loppemarked, en koncert, cykelløb eller måske en vejfest. Det er vigtigt at ansøge, således arrangementerne koordineres med eksempelvis gravearbejder og andre vejarbejder. Hjørring Kommune kan ligeledes hjælpe og vejlede dig som borger, således du opnår større tryghed ved afholdelse af dit arrangement.

Ansøg Råden over Vej ved arrangement her