Etablering eller flytning af overkørsel

Her kan du søge om tilladelse til at etablere en ny overkørsel eller til at flytte en allerede eksisterende overkørsel.

Som udgangspunkt accepterer Hjørring Kommune kun overkørsler med en bredde af 3 meter, men har du behov for en bredere overkørsel, kan vi i visse tilfælde give dig dispensation.

Klik her og gå til ansøgning