Cykelstier

Hjørring Kommune ønsker at forbedre infrastrukturen for cyklister, hvorved det ønskes, at flytte borgere fra bil til cykel for at fremme sundheden i kommunen.

Hjørring Kommune har et ønske om at øge antallet af transportture foretaget på cykel i kommune. Hvis vi engang imellem lader bilen stå, og i stedet benytter cyklen gavner vi ikke kun miljøet, og vores egen personlige sundhed, men er samtidig med til at reducere trængslen på vejnettet.

For at skabe trygge og trafiksikre muligheder for at benytte cyklen, anlægges der cykelstier på særligt prioriterede strækninger. Cykelstierne prioriteres på baggrund af flere parametre, blandt andet:

 • Understøtter cykelstien selvtransporterede skolebørn, cykelturisme eller begge dele?
 • Skaber cykelstien sammenhæng mellem eksisterende stier, og/eller mellem større områder?
 • Den forventede brug af cykelstien.
 • Er cykelstien med til at øge trygheden for de bløde trafikanter?

Administrationen har på nuværende tidspunkt fokus på følgende strækninger:

 • Astrupvej/Skibsbyvej
  • Fra Skibsby til Astrup
 • Skagen Landevej
  • Fra Bjergby til Mygdal
 • Hirtshalsvej/Uggerby Åvej
  • Mellem Uggerby og Bindslev
 • Skagensvej
  • Mellem Åbyen og Tversted
 • Vråvej
  • Mellem Børglum og Vejbyvej

Ud over disse strækninger, modtager Hjørring Kommune jævnligt ønsker til nye cykelstier, hvilket fremgår af nedenstående bruttoliste. Bemærk, at strækningerne på denne liste ikke er prioriteret ift. ovenstående parametre, og der er muligt at nogle af disse ønsker ikke længere er aktuelle.

Se bruttoliste