Pris og betaling

2 ugers visning 1.200 kr. + moms
4 ugers visning 1.600 kr. + moms

Hastetillæg ved bestilling senere end 14 dage før første annonceringsdag 800 kr. + moms 

Priserne er inkl. grafisk opsætning.

Annoncerne vises 15 sekunder af gangen, og der kan maksimal bookes 10 annoncer i samme periode.

Synligheden vil deraf være størst i de perioder, hvor der ikke er booket så mange annoncer.
Din annonce vil dog som minimum blive præsenteret over 20 gange i timen døgnet rundt.

Betaling gennemføres ved overførsel af annoncens pris til nedenstående konto.

Reg. nr. 9070
Konto nr. 1629726000

Ved betaling skrives i tekstfeltet "Pylon og navnet på bestiller" - Eks. (Pylon Jens Jensen)

Din bestilling er først godkendt, når betalingen er gennemført.