Forbehold

Hjørring Kommune forbeholder sig ret til at afvise annoncer, idet der kun kan ske annoncering i overensstemmelse med Hjørring Kommunes reklamepolitik.

Læs Hjørring Kommunes reklamepolitik.

Annoncerne bookes efter "først til mølle" princippet, dog bookes kun annoncering i indeværende år.

Hjørring Kommune forbeholder sig ret til at anvende en plads på pylonerne til relevante servicemeddelelser, borgerinformation, trafikmeldinger og lignende, uanset om det maksimale antal annoncer er opnået (10 stk.)

Hjørring Kommune kan til enhver tid ændre pris, regler og vilkår for annoncering på pylonerne, dog skal vilkårene altid fremstå opdateret på www.hjoerring.dk