Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak 2019-2020

Vandrådet skal rådgive kommunerne i arbejdet med de kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Vandområdeplanerne skal sikre god miljøtilstand i vandløb.

Vandrådet udarbejder konkrete forslag til fysiske forbedringer af vandløbene og sikrer lokalinddragelse og lokalkendskab.

Vandrådet består af 20 organisationer og foreninger der varetager forskellige interesser i vandløbene (erhvervsmæssige, rekreative, natur og miljø).

Kommunerne bidrager med vejledning og Hjørring Kommune varetager sekretariatsfunktionen for vandrådet.

Vandrådets arbejde skal være indsendt til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 22. september 2020.

Se vandrådets medlemmer her

 Referater: 

Vil du vide mere om vandråd og vandplaner?

Miljø- og Fødevareministeriets side om vandråd

Miljø- og Fødevareministeriets side om vandområdeplaner