9. Hvordan påvirkes temperaturen i åen, når vandet ligger på markerne?

Projektet forudsætter ikke, at der skabes søer og fritlæggende vand på projektområdet. Der vil derfor ikke være en sådan påvirkning.