6. Hvorfor ikke lave 4 minivådområder i stedet for?

Det er ikke en del af ordningen og projektområdet er ikke udpeget som egnet til minivådområde.