2. Hvorfor sænkes vandstanden ikke i stedet for i forhold til P-udledning?

Jo højere vandstanden er des mere reduceres CO2 udslippet. Det fremgår tydeligt af figur 1 i ”For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder”, Teknisk rapport fra DCE, nr. 56, 2015.